15 MARCA – KOCHANI NASI PRZYJACIELE!

15 MARCA – KOCHANI NASI PRZYJACIELE!

Kochani nasi Przyjaciele! Jesteśmy świadkami jak Kościół, a z nim i cały świat, od dłuższego już czasu przeżywa swoje Getsemani. To czas wyjątkowo trudny dla nas wszystkich. Dlatego pragniemy Was zapewnić o naszej bliskości i codziennej modlitwie. We wszystkich naszych pocieszycielskich wspólnotach trwamy w obecności Eucharystycznego Jezusa powierzając losy świata Bożemu Miłosierdziu. Czas, którego Panem jest sam Bóg, może...

Czytaj więcej