15 WRZEŚNIA – POWIEDZIELI ,,TAK” :)

15 WRZEŚNIA – POWIEDZIELI ,,TAK” :)

W uroczystość Matki Bożej Bolesnej, głównej patronki naszego Zgromadzenia przeżywaliśmy dwa doniosłe wydarzenia.  Nasz współbrat Wincenty Jęcek, po rocznej formacji w nowicjacie złożył swoje pierwsze śluby zakonne w Sanktuarium Męczeństwa bł. Księdza Jerzego we Włocławku. Zaraz po akcie obłóczyn i profesji br. Rafał M. Kubeł odnowił swoją profesję na okres trzech lat. Uroczystością zakonnym przewodniczył o. Damian...

Czytaj więcej