15 KWIETNIA – ZAPROSZENI NA DROGĘ MIŁOŚCI

15 KWIETNIA – ZAPROSZENI NA DROGĘ MIŁOŚCI

Bywają takie momenty w naszym życiu przed którymi musimy skłonić głowę i zanurzyć się w milczeniu. To najgłębszy przejaw szacunku i miłości z naszej strony. Wydarzenia wielkopiątkowe są takim momentem, który człowiek może tylko adorować tylko na kolanach. W naszych wspólnotach nie zabrakło czasu, by wraz z Naszym Mistrzem i Jego Matką udać się na Kalwarię. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej to szczególny moment w którym...

Czytaj więcej

14 KWIETNIA – ZOSTALIŚMY

14 KWIETNIA – ZOSTALIŚMY

Od 100 lat święto Wielkiego Czwartku koncentruje naszą szczególną uwagę wokół tajemnicy Jezusowej modlitwy w Ogrodzie Getsemani. Tym razem choć  dzień ten dla wielu jest kolejnym dniem ich życia dla nas nabiera szczególnej wartości z racji Jubileuszu, który przeżywamy w naszej Zakonnej Wspólnocie. Zjednoczeni wokół ołtarza staliśmy się świadkami słów Jezusa, który ,,umiłowawszy swoich do końca ich umiłował”....

Czytaj więcej

14 KWIETNIA – POZDROWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO

14 KWIETNIA – POZDROWIENIA OJCA ŚWIĘTEGO

W związku z setną rocznicą powstania naszego Zgromadzenie nasz ojciec generał zwrócił się do Ojca Świętego Franciszka z prośbą o Jego błogosławieństwo i pamiątkowy różaniec. Pragniemy podzielić się z Wami radością i pozdrowieniami, które otrzymaliśmy z Sekretariatu Stanu: ,,Jego Świętobliwość w modlitwie zawierza Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi Ojca Generała i całe Zgromadzenie Braci...

Czytaj więcej

10 KWIETNIA – HOSANNA SYNOWI DAWIDA

10 KWIETNIA – HOSANNA SYNOWI DAWIDA

Nasze pocieszycielskie wspólnoty włączyły się w radosny śpiew Kościoła Hosanna, który wybrzmiał w czasie liturgii Niedzieli Palmowej. Wraz z Ojcem Świętym przygotowujemy się czas nachodzących świąt, a jego słowa w tym niełatwym dla nikogo czasie niosą nadzieję i pokrzepienie: ,,Tam, gdy jest krzyżowany, w najtrudniejszym momencie Jezus realizuje swoje najtrudniejsze przykazanie: miłość nieprzyjaciół. Pomyślmy o kimś,...

Czytaj więcej

7 KWIETNIA – JUBILEUSZ W MARIANCE

7 KWIETNIA – JUBILEUSZ W MARIANCE

  O godzinie 18.oo w naszym sanktuarium w Mariance uroczyście otworzyliśmy Rok Jubileuszowy pod przewodnictwem naszego ojca generała. W czasie eucharystii ojciec Michał skoncentrował się na tajemnicy Ogrójca nakreśloną przez św. Jana podkreślając jedność wydarzeń zbawczych rozpoczętych w Ogrójcu, poprzez Kalwarię, która prowadzi do Tabernakulum. W tych trzech wydarzeniach, jak podkreślił kaznodzieja odbija się tekst...

Czytaj więcej

7 KWIETNIA – JUBILEUSZ WE WŁOCŁAWKU

7 KWIETNIA – JUBILEUSZ WE WŁOCŁAWKU

W czwartkowy wieczór trwając w duchowej jedności ze wszystkimi braćmi naszego Zgromadzenia rozpoczęliśmy w naszych klasztorach Rok Jubileuszowy, który potrwa do 7 kwietnia 2023 roku. Z tej okazji zgromadziliśmy się we Włocławku w sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. J. Popiełuszki. Uroczystościom 100 lecia powstania naszego Zgromadzenia przewodniczył ojciec prowincjał  Bonifacy Jankowiak w czasie których został odczytany Dekret...

Czytaj więcej

6 KWIETNIA – ZACZĘLIŚMY :)

6 KWIETNIA – ZACZĘLIŚMY :)

W środowe popołudnie zgromadziliśmy się w Domu Macierzystym naszego Zgromadzenia w Wiedniu. Przybyliśmy by w czasie uroczystej eucharystii pod przewodnictwem o. Michała Krysztofowicza – naszego przełożonego generalnego – dziękować Bożej Opatrzności za 100 lat istnienia naszego Zgromadzenia. Po przywitaniu O. Faustyn Wesołowski odczytał dekret otwierający Rok Jubileuszowy oraz pozdrowienia, które otrzymaliśmy wraz z...

Czytaj więcej