31 LIPCA – ŚWIĘCI DZIADKOWIE

Napisany dnia: Sierpień 11, 2017

31 LIPCA – ŚWIĘCI DZIADKOWIE

Tradycyjnie już w uroczystość Świętych Joachima i Anny, celebrowaną w tym roku w ostatnim dniu lipca, przybyli licznie pielgrzymi i czciciele Świętych Rodziców Maryi do Marianki. Tegorocznym celebransem uroczystości był o. Michał M. Krysztofowicz, przełożony generalny, który wygłosił okolicznościowe słowo. Liturgia dnia, zwróciła uwagę wierzących na tajemnicę Królestwa Bożego podobnego do skarbu ukrytego w roli. „Każdy z nas w głębi własnego serca ukrył drogocenny skarb. Dla wielu z nas jest nim rodzina, dobra praca, osobiste talenty, inteligencja, przyjaźnie. Wpatrzeni w przykład świętych małżonków uczymy się oddawać Panu to, co ma dla nas najwyższą wartość. Otrzymując niebieskie dary, nie możemy pozostawić ich tylko dla siebie. Anna z Joachimem oddali swoje długo oczekiwane Dziecko na służbę do świątyni. W zamian za ich ofiarność Bóg pobłogosławił ich darem Boskiego Wnuka. Skarby składane na niebieskie konta, zawsze przynoszą podwójne oprocentowanie.” Tradycja pielgrzymowania do kaplicy św. Anny w Mariance swoimi korzeniami sięga 1691 roku. Kościół dedykowany Matce Maryi był pierwszym kościołem parafialnym w którym były celebrowane msze święte. Kult świętych Joachima i Anny był w całym Kościele – a więc także na Wschodzie – bardzo dawny i żywy. W miarę jak rozrastał się kult Matki Chrystusa, wzrastała także publiczna cześć Jej rodziców. Już w IV/V w. istniał w Jerozolimie kościółek przy dawnej sadzawce Betesda w pobliżu świątyni pod wezwaniem św. Joachima i św. Anny. Istnieje on do dzisiaj. Tu nawet miał być według podania ich grób. Inni miejsce grobu sytuowali przy wejściu na Górę Oliwną. Szczególną czcią była zawsze otaczana św. Anna. Jej kult był i jest do dnia dzisiejszego bardzo żywy. Na Zachodzie pierwszy kościół i klasztor św. Anny stanął w roku 701 we Floriac koło Rouen. Dowodem popularności św. Anny jest także to, że jej imię było i dotąd jest często nadawane dziewczynkom. Bardzo liczne są też kościoły i sanktuaria pod jej wezwaniem. Ku czci św. Anny powstało 5 zakonów żeńskich. W dawnej liturgii poświęcono św. Annie aż 118 hymnów i 36 sekwencji (wiek XIV-XVI).