16 WRZEŚNIA – ŚLUBY WIECZYSTE

Napisany dnia: Wrzesień 20, 2017

16 WRZEŚNIA – ŚLUBY WIECZYSTE

Najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej wspólnoty są śluby wieczyste jej członków. W tym roku w naszym Zgromadzeniu po sześcioletnim przygotowaniu złożył je na ręce przełożonego generalnego o. Michała M. Krysztofowicza nasz współbrat Faustyn Wesołowski. Uroczystość ta zgromadziła w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku rodzinę i bliskich br. Faustyna, naszych współbraci oraz przyjaciół naszej Wspólnoty – ks. Jacka Szymańskiego, rektora WSD we Włocławku, siostry zakonne: sercanki, kapucynki, wspólnej pracy, pocieszycielki oraz siostry Serca Maryi. Zewnętrznym znakiem profesji wieczystej stał się dla naszego brata biały płaszcz przypominający o cierpieniu Pana Jezusa w Ogrodzie Getsemani oraz medal z wyobrażeniem anioła podającego Chrystusowi „kielich goryczy”.

Br. Faustyn Maria Rafał Wesołowski urodził się 4. stycznia 1993r. we Włocławku jako drugie dziecko Haliny i Piotra Wesołowskich. Ochrzczony został w Kościele parafialnym pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika we Włocławku 11. kwietnia 1993r. Podczas edukacji w Szkole Podstawowej w 2002r. przyjął sakrament I komunii świętej. Bierzmowanie z rąk ks. bp. Stanisława Gębickiego przyjął w 2009r.

Brat Faustyn po nawróceniu, które przeżył dzięki swojemu ks. Proboszczowi Lesławowi Politowskiemu w 2006r., bardzo aktywnie włączył się w swoją duchową formację oraz aktywnie uczestniczył w życiu parafialnym, stając się m.in. ministrantem 13. grudnia 2009r. Uczył się w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Długosza we Włocławku, które to po II klasie Liceum, mając 18. lat przerwał by wstąpić 2. sierpnia 2011r do Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. Po rocznym postulacie, podczas którego zdał egzamin maturalny, 8. września 2012r. rozpoczął kanoniczny nowicjat. Formatorem był obecny Przełożony Generalny o. Michał Krysztofowicz. Strój zakonny i imię Faustyn Maria przyjął podczas corocznych rekolekcji zakonnych 30. sierpnia 2013r. w Zakopanem. Pierwsze Śluby na ręce Wikariusza Prowincji Polskiej o. Kamila Kraciuka złożył w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki 15. września 2013r. w święto patronalne Matki Bożej Bolesnej Pocieszycielki. W październiku 2013r. rozpoczął formację duchowo- intelektualną w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, z którego po skończonych 2 latach filozofii decyzją władz Zgromadzenia został przeniesiony, by kontynuować rozpoczętą formację w Kolegium św. Alojza w Bratysławie na Słowacji, gdzie skończył filozofię i wstęp do teologii ze stopniem licencjatu.

Dziś po 4. latach formacji czasowej brat Faustyn Maria Wesołowski złożył profesję wieczystą rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa na ręce Przełożonego Generalnego Braci Pocieszycieli z Getsemani o. Michała Krysztofowicza. Od tego momentu brat Faustyn stał się wieczystym profesem naszej wspólnoty a jednocześnie rozpoczął formację permanentną, która będzie trwać do końca jego życia.

foto: Profesjonalne Studio Filmu