6 PAŹDZIERNIKA – IMIENINY SIOSTRY FAUSTYNY

Napisany dnia: Październik 10, 2017

6 PAŹDZIERNIKA – IMIENINY SIOSTRY FAUSTYNY

Z wielką radością w całym naszym Zgromadzeniu celebrowaliśmy dzień imienin św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Uroczystością patronalnym w Domu Prowincjalnym we Włocławku przewodniczył o. Michał M. Krysztofowicz CCG przełożony generalny, który w okolicznościowym słowie przybliżył postać Apostołki Miłosierdzia, podkreślając zwłaszcza obecny w Jej życiu rys modlitwy wynagradzającej, tak bardzo bliski braciom pocieszycielom: „Odprawiłam adorację od godziny jedenastej do godziny dwunastej. Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników, a szczególnie za tych, którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże. Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że Bóg nas tak miłuje (…). Zaprosiłam niebo całe, aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz. Jezus dał mi poznać, jak Mu jest miła modlitwa wynagradzająca”. Msza Święta zakończyła się uczczeniem relikwii Świętej Faustyny, jak również zawierzeniem całego Zgromadzenia Bożemu Miłosierdziu.