Pełnych pokoju, ciepła i wzajemnej życzliwości Świąt Bożego Narodzenia

Napisany dnia: Grudzień 23, 2017

Pełnych pokoju, ciepła i wzajemnej życzliwości Świąt Bożego Narodzenia

Według prawideł tego świata, pewnie niewiele możemy Wam dać.
Mimo to, każdego dnia, zawsze pamiętamy o Was rano i wieczorem.
Chcąc jednak ofiarować coś wyjątkowego
poprosiliśmy o błogosławieństwo Papieża Franciszka
dla każdego z Was.
Dziękujemy Bogu za dar Waszej obecności
i prosimy, aby rozświetlał Wasze drogi
 światłem Jego niepojętej miłości.

Pełnych pokoju, ciepła i wzajemnej życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia
życzą

Wasi Bracia Pocieszyciele

blogos_pap_maly