24 GRUDNIA – DRZWI UCHYLAMY I NA WSPOMNIENIA ŚWIĄTECZNE DO GETSEMANI ZAPRASZAMY… WŁOCŁAWEK

Napisany dnia: Styczeń 2, 2018

24 GRUDNIA – DRZWI UCHYLAMY I NA WSPOMNIENIA ŚWIĄTECZNE DO GETSEMANI ZAPRASZAMY… WŁOCŁAWEK

Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”. Łk 2,11-12

Bracia mieszkający w Domu Prowincjalnym we Włocławku jak również wspólnota braci posługująca w Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zgromadziła się w kaplicy na modlitwie adoracji, by w ten sposób uczcić przychodzącego Pana. Następnie przechodząc do refektarza o. Bonifacy Jankowiak – prowincjał pobłogosławił opłatek oraz złożył braciom i przyjaciołom naszego Zgromadzenia świąteczne życzenia. Zasiadając do wigilijnego stołu nie zabrakło czasu na wspólne kolędowanie. Tuż przed Pasterką, którą bracia celebrowali w klasztorze sióstr karmelitanek nasz dom odwiedziła grupa kolędników, wśród której nie zabrakło dostojników Kościoła z samym Ojcem Świętym na czele.