2 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO „

Napisany dnia: Luty 8, 2018

2 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO „

„Nie możecie nigdy zapominać, że jesteście wezwani do dawania osobistego i wspólnotowego świadectwa świętości, która jest istotnym powołaniem życia konsekrowanego i źródłem apostolskiego dynamizmu Kościoła. Ludzie świeccy oczekują od was, abyście byli przede wszystkim świadkami świętości i przewodnikami wskazującymi drogę do jej osiągnięcia w życiu codziennym. Dobrze, że jesteście gotowi przyjąć i duchowo towarzyszyć tym, którzy szukają żywego kontaktu z Bogiem i pragną przy was pogłębiać swoje dążenie do świętości. Wasze świadectwo jest potrzebne, aby «popierać i umacniać w każdym chrześcijaninie pragnienie doskonałości. (…) Fakt, że wszyscy są powołani do świętości, musi stanowić dodatkowy bodziec dla tych, którzy ze względu na wybraną drogę życia powinni przypominać o tym innym”.

Vita consecrata, 39

Jak co roku Dzień Życia Konsekrowanego świętowaliśmy w dwóch odsłonach. Pierwszego stycznia konsekrowani naszej diecezji spotkali sia na zaproszenie ojca gwardiana w franciszkańskim kościele Wszystkich Świętych we Włocławku, na uroczystej modlitwie nieszporów, którym przewodniczył Pasterz diecezji ks. bp Wiesław Alojzy Mering. W święto Ofiarowania Pańskiego w katedrze Wniebowzięcia NMP o godz. 10:00 rozpoczęła się Msza święta, pod przewodnictwem biskupa ordynariusza diecezji włocławskiej, w której – wraz z ks. bp. Bronisławem Dembowskim, przedstawicielami Kurii, księżmi moderatorami, profesorami oraz alumnami WSD, uczestniczyły osoby życia konsekrowanego wraz z wiernymi świeccy. Homilię wygłosił ks. prał. Antoni Poniński. Przedłużeniem wspólnego celebrowania była wieczorna adoracja, która miała miejsce w Domu Prowincjalnym naszego Zgromadzenia we Włocławku.