14 MAJA – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO Z TARSU

Napisany dnia: Maj 14, 2018

14 MAJA – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO Z TARSU

Dzień ten jest wyjątkowy dla Polskiej Prowincji Zgromadzenia Braci Pocieszycieli, albowiem nasz przełożony prowincjalny obchodzi w tym dniu swoje imieniny. Jest to sposobność do wyrażenia naszej życzliwości, oddania ale przede wszystkim braterskiej sympatii i daru modlitwy.

Święty Bonifacy był zarządcą dóbr żony rzymskiego senatora Aglais (Algae). Początkowo wiódł życie grzeszne, pozostając w nagannych stosunkach ze swoją panią. Zawsze jednak odznaczał się miłosierdziem względem ubogich i gościnnością dla pielgrzymów. Aglais ulegając natchnieniom łaski, postanowiła nawrócić się do Pana Boga i czynić surową pokutę za swe grzeszne życie. Zapragnęła mieć w domu relikwie jednego
z męczenników jako patrona i poprosiła Bonifacego, który również pragnął się nawrócić, o przywiezienie relikwii. Przybył on do Tarsu w Cylicji, gdzie męczono chrześcijan i w tym miejscu wyznał, że jest chrześcijaninem oraz gorliwie zachęcał do wytrwania w wierze. Nie pomogły tortury mu zadawane, rozrywanie ciała żelaznymi grzebieniami, ani wbijanie drzazg, ani wlewanie do gardła roztopionego ołowiu, ani wrząca smoła do której wrzucono męczennika; z tych wszystkich prób Pan Bóg cudownie go wyzwolił. Namiestnik Symplicjusz widząc, że odwaga Świętego przysparza chrześcijaństwu nowych wyznawców, każe uciąć mu głowę. Słudzy wykupili jego ciało, namaścili wonnościami i uroczyście zawieźli do Rzymu. Aglais powiadomiona przez anioła, wyszła z duchowieństwem naprzeciw
i sprowadziła do domu. W krótkim czasie ufundowała kościół na wzgórzu awentyńskim, w którym złożono doczesne szczątki św. Bonifacego. Sama w surowej pokucie resztę życia świątobliwie pędziła. Na usilne prośby księcia Stanisława Lubomirskiego, marszałka wielkiego koronnego, który w Rzymie zwiedzał groby świętych apostołów, papież Innocenty XI ofiarował relikwie św. Bonifacego do Polski. Uroczyście sprowadzone relikwie książę umieścił
w kościele ufundowanym przez siebie p.w. św. Antoniego Padewskiego w Warszawie, w roku 1693, pod głównym ołtarzem, w kryształowej trumnie.

Kościołem opiekują się oo. bernardyni, po kasacie konwentu w 1864 roku, powrócili dopiero w 1945. Zaprojektowany przez Tylmana z Gameren, nie był przebudowywany i zachował swoje pierwotne wnętrze.

Imię św. Bonifacego włączono do kalendarza liturgicznego w XII wieku, z najniższą rangą święta, w 1955 roku papież Pius XII zredukował je do kommemoracji, a od 1969 roku pominięte w kalendarzu.

Patron:

Kawalerów, konwertytów, kasjerów.

Ikonografia:
Przedstawiany jako mężczyzna w sile wieku w tunice, najczęściej w czasie męczeńskiej śmierci. Jego atrybutem jest: palma, kocioł ze smołą, miecz.