6 CZERWCA – 62 ROCZNICA…

Napisany dnia: Czerwiec 6, 2018

6 CZERWCA – 62 ROCZNICA…

Czerwiec jest wyjątkowym miesiącem dla całej wspólnoty braci pocieszycieli. Jest to bowiem czas gdy wspominamy rocznicę narodzin dla nieba Założyciela naszego Zgromadzenia Ojca Józefa Litomiskiego.

W tym roku uroczystość tę celebrowaliśmy w podwójnym wymiarze. Piątego czerwca wspólnota braci posługująca w regionie słowacko-austriackim na czele z o. Michałem Krysztofowiczem – przełożonym generalnym udała się do Pragi, by uczcić swojego Zakonodawcę. Pierwszym punktem wspólnego pielgrzymowania był kościół sióstr elżbietanek pw. Matki Bożej Bolesnej na Sloupi. To właśnie tu Ojciec Litomiski służył swoją mszę prymicyjną. Przy ołtarzu naszego Pana celebrowaliśmy uroczystą Eucharystię modląc się o dar beatyfikacji Ojca Józefa jak również łaskę nowych powołań do naszej Wspólnoty. Po zakończeniu Mszy Świętej wraz z Matką Consolatą (Pocieszycielką :)) udaliśmy się do krypt zakonnych, by pomodlić się przy grobach sióstr. Matka Consolata opowiedział nam przedziwną historię jednej ze współsióstr, która zmarła prawie trzy wieki temu. Po otwarciu trumny z Jej doczesnymi szczątkami zmarła ukazała się w bardzo dobrym stanie. Dla wielu odwiedzających to miejsce fakt ten jasno wskazuje na boże działanie…

Drugim punktem na naszej duchowej drodze było nabożeństwo przy grobie Ojca Założyciela, któremu przewodniczył ojciec generał. Po jego zakończeniu złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze.

W sam dzień wspomnienia odejścia do wieczności Ojca Józefa łączyliśmy się ze wszystkimi naszymi współbraćmi. W domu generalnym w Mariance jak również w domu prowincjalnym we Włocławku nasi przełożeni celebrowali msze święte dziękując Bożej Opatrzności za nasze Zgromadzenie jak również modląc się o wyniesienie na ołtarze Ojca Józefa Litomiskiego.