8 CZERWCA – OTO SERCE, KTÓRE UMIŁOWAŁO LUDZI…

Napisany dnia: Czerwiec 9, 2018

8 CZERWCA – OTO SERCE, KTÓRE UMIŁOWAŁO LUDZI…

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa z całym swoim bogactwem wpisuje się w koloryt pocieszycielskiej duchowości, więcej jest jej fundamentem. Założyciel naszego Zgromadzenia, Ojciec Józef Litomiski mówił wprost: ,,Mili Bracia, jak wiecie, zadanie, które Serce Pana powierzyło naszej świętej Patronce, Małgorzacie Marii Alacoque, uczyniliśmy dla Jego pocieszenia programem naszego Zgromadzenia.” Duchowość Serca Jezusowego od samego swojego początku ściśle złączona jest z duchem wynagrodzenia, czego życzył sobie sam Chrystus, zwracając się do świętej Małgorzaty w słowach: „chociaż ty mnie pociesz.” W duchowej łączności ze wszystkimi współbraćmi celebrowaliśmy w domu zakonnym we Włocławku piątkową uroczystość pod przewodnictwem przełożonego prowincjalnego o. Bonifacego M. Jankowiaka, który przybliżył  nam Tajemnicę objawień w Para le Monial.

Czyniąc zadość Bożemu wezwaniu po południu nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą wynagradzającą, po której ojciec prowincjał udzielił uroczystego błogosławieństwa. Głębię wynagradzającej adoracji pomaga nam zrozumieć św. Jan Paweł II: „czciciele Serca Bożego stają się ludźmi wrażliwego sumienia. A kiedy dane im jest trwale obcować z Sercem naszego Pana i Mistrza, rozbudza się w nich także potrzeba wynagradzania za grzechy świata, za obojętność tylu serc, za swoje własne zaniedbania. O jakże bardzo potrzebny jest w Kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym Miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona! Wśród tego zastępu na szczególne wspomnienie zasługują ci wszyscy, którzy swe cierpienia składają jako żywą żertwę w zjednoczeniu z Sercem Chrystusa przebitym na krzyżu. Przetworzone w ten sposób miłością ludzkie cierpienie staje się szczególnym zaczynem zbawczego działania Chrystusa w Kościele.”

Piątkowe świętowanie było również dla nas czasem, w którym mogliśmy uczcić relikwie św. Małgorzaty Alacoque ofiarowane naszej wspólnocie przez ojca generała.