26 SIERPNIA – DOŻYNKI

Napisany dnia: Sierpień 30, 2018

26	SIERPNIA – DOŻYNKI

W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej plac przed Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku wypełnił się wiernymi, którzy dziękowali Bożej Opatrzności za tegoroczne zbiory zbóż, owoców i traw. Popołudniowej Eucharystii przewodniczył przełożony generalny naszego Zgromadzenia o. Michał M. Krysztofowicz, który wygłosił również okolicznościową homilię. Wśród koncelebransów Ojciec Kustosz w sposób szczególny przywitał Ojca Ludwika Pociaska, wieloletniego proboszcza parafii i byłego przełożonego generalnego.

Ojciec Michał w swoim słowie zwrócił szczególną uwagę na wdzięczność, która winna wypełniać serca ludzi wierzących: „biorąc do ręki kalendarz, znajdziemy w nim dni zupełnie zwykłe, szare, które w większości wypełniają nasze codzienne życie, oraz te zaznaczone na czerwono, które dla wielu są wyjątkowe, tak bardzo ważne, inne od całej reszty. Jednak każdy  z nas swój „prywatny kalendarz” w którym zaznaczona jest rocznica ślubu, święceń kapłańskich, śmierci małżonka, data imienin czy urodzin dzieci. W kalendarzu zarezerwowano specjalny dzień matkom, dzieciom, górnikom, nauczycielom.

Dzisiejsze święto w naszym parafialnym kalendarzu odsłania nam dwa wydarzenia: chcemy podziękować dobremu Bogu za dar tegorocznych zbiorów i żniw oraz uczcić naszą Niebieską Matkę, spoglądającą na nas z czułością ze swego jasnogórskiego wizerunku.

Przewodnikiem dzisiejszego dnia staje się dla nas Kohelet, który w swojej księdze pisał, że: „jest czas rodzenia      i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego,  co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia  i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Cóż przyjdzie pracującemu z trudu, jaki sobie zadaje? Przyjrzałem się pracy, jaką Bóg obarczył ludzi, by się nią trudzili. Uczynił wszystko pięknie w swoim czasie, dał im nawet wyobrażenie o dziejach świata, tak jednak, że nie pojmie człowiek dzieł, jakich Bóg dokonuje od początku aż do końca. Poznałem, że dla niego nic lepszego, niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu.”

Przeżywamy dziś czas dziękczynienia, bo wdzięczność poszerza nasze serce i wznosi wzrok ku niebu, bo jak mawiała święta Tereska z Lisieux – wszystko jest łaską.”

         Po zakończonej Mszy Świętej odbył się I szy Konkurs Piosenki Senioralnej i Folklorystycznej, gdzie zwycięzcy zostali nagrodzeni pucharem proboszcza. Wśród atrakcji nie zabrakło malowania twarzy, pokazu baniek mydlanych, przeciągania liny oraz konkursu sadzenia ziemniaków.

         Każdy miał możliwość skosztowania domowego smalcu z ogórkiem, grillowanej kaszanki oraz kiełbasek jak również ciast domowej roboty.