8 WRZEŚNIA – ROZPOCZĘCIE

Napisany dnia: Wrzesień 10, 2018

8 WRZEŚNIA – ROZPOCZĘCIE

Tradycją Zgromadzenia w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, postulant Rafał rozpoczął swoją formację w nowicjacie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Bonifacy Jankowiak – przełożony prowincjalny, który w okolicznościowym słowie wprowadził nas w tajemnicę dnia oraz refleksję nad nieustanną formacją serca, które wciąż na nowo musi rodzić się w Chrystusie dla Ojca, tak jak Maryja. Dla brata Rafała nadszedł kolejny etap podążania za Chrystusem, przygotowując swoje serce do oddania się Jemu na drodze rad ewangelicznych. O tej drodze ma Mu przypominać obraz Matki Bożej Bolesnej – Pierwszej Pocieszycielki, która jest wzorem realizacji naszego pocieszycielskiego charyzmatu. Serdecznie prosimy o modlitwę w intencji naszego najmłodszego współbrata jak również o modlitwę w intencji nowych powołań w naszym Zgromadzeniu.