5-6 LISTOPADA – WSPOMINAMY ZAŁOŻYCIELI…

Napisany dnia: Listopad 7, 2018

5-6 LISTOPADA – WSPOMINAMY ZAŁOŻYCIELI…

 „Dobrą i szlachetną rzeczą jest modlić się za umarłych…”

 

Trwając w oktawie modlitwy za zmarłych odwiedziliśmy założycieli naszych pocieszycielskich zgromadzeń. W drodze do Rajhradu zatrzymaliśmy się na cmentarzu, by przy grobie Matki Róży Vujtechovej pomodlić się o Jej beatyfikację i o potrzebne łaski dla naszych przyjaciół i darczyńców. Korzystając ze sposobności złożyliśmy braterską wizytę w domu generalnym sióstr pocieszycielek, w którym przywitała nas siostra Franciszka. Następnie udaliśmy się do Pragi, by w modlitewnym czuwaniu trwać przy grobie naszego Założyciela. Była to wyjątkowa chwila refleksji nad Jego życiem i dziękczynienia za dar naszego Zgromadzenia. Po modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia zapaliliśmy znicze i ułożyliśmy kwiaty, łącząc się duchowo z całą naszą pocieszycielską rodziną.