31 GRUDNIA – WIELKIE DZIĘKCZYNIENIE

Napisany dnia: Grudzień 31, 2018

31 GRUDNIA – WIELKIE DZIĘKCZYNIENIE

Koniec roku kalendarzowego skłania nas do refleksji za wszelkie dobro, które stało się naszym udziałem. Święta Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku zapisała: „Kończy się rok. Zagłębił się duch mój w dobrodziejstwach, którymi mnie Bóg obsypywał w ciągu całego roku. Zadrżała dusza moja na widok tego ogromu łask Pańskich. Wyrwał się z duszy mojej hymn dziękczynny ku Bogu. Całą godzinę pogrążyłam się w adoracji i dziękczynieniu, rozważając poszczególne dobrodziejstwa Boże, a także i swoje drobne niedociągnięcia. Wszystko, co ten rok w sobie zamykał, poszło w przepaść wieczności. Nic nie ginie, cieszę się, że nic nie ginie” (Dz. 855).

Mijający czas obfitował w wiele łask i wydarzeń, które na stałe wpisały się w złotą historię naszego Zgromadzenia. Wśród nich należało by zwrócić uwagę na:

– spotkania z Panem Štefanom Vyletelkou, z Panem Emilem Tomom oraz Panią Uherovou, żywymi świadkami życia Ojca Założyciela,

– uroczystą Eucharystię w Mariance z aktem poświęcenia nowych figur Matki Bożej Niepokalanej oraz św. Bernardetty do Groty Lourdskiej,

– uroczystości w Rajhradzie, w czasie których Ksiądz Arcybiskup Paweł Huyn został włączony w szeregi Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani,

– wspólne świętowanie imienin Ojca Założyciel,

– święcenia diakonatu br. Faustyna Wesołowskiego,

– uroczystą mszę świętą sprawowaną w Wiedniu z okazji 180 rocznicy powstania kościoła rektoralnego na Rennwegu, przy którym powstało nasze Zgromadzenie,

– poświęcenie odnowionej groty lourdskiej w Mariance,

– pielgrzymkę po stopach Założyciela i nawiedzenie Jego miejsca spoczynku w Pradze,

– wydanie Nowenny przez orędownictwo Ojca Józefa Litomiskiego,

– odwiedziny syryjskiej mistyczki Myrny Nazzour,

– mszę świętą dożynkową w sanktuarium męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku,

– rozpoczęcie nowicjatu przez brata Rafała Kubeł,

– poświęcenie odnowionego areału Świętej Studni w Mariance,

– odnowienie profesji zakonnej przez braci Ireneusza i Patryka w domu prowincjalnym we Włocławku,

– uroczystości ku czci św. Małgorzaty  Marii Alacoque oraz ucałowanie Jej relikwii,

– uroczystości upamiętniające 34 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku z udziałem Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Wspomniane wydarzenia w niewielki sposób ukazują bogactwo i intensywność życia naszego Zgromadzenia. Nie sposób wspomnieć o łaskach, otrzymywanych w czasie dni skupienia, rekolekcji czy codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Wraz z Psalmistą wznosimy dziś swoją modlitwę: ,,Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana”. (Ps 116, 12 – 13)