17 STYCZNIA – WSPOMINAMY…

Napisany dnia: Styczeń 17, 2019

17 STYCZNIA – WSPOMINAMY…

Pięćdziesiąt pięć lat temu odszedł do Domu Ojca nasz współbrat, Ojciec Labre Noskovič. Przez osiem lat sprawował urząd przełożonego generalnego naszego Zgromadzenia. Został on bezpośrednio wskazany przez Ojca Założyciela, jako ten, który  po nim będzie przewodniczył naszej rodzinie zakonnej.

Ojciec Labre przyszedł na świat 01.01.1912r. w Pezinku. Swoją pierwszą profesję zakonną złożył 20.11.1932r. Tullnerbachu na ręce Ojca Gabriela Šurala, zaś śluby wieczyste 26.10.1936r. w Wiedniu do rąk Ojca Założyciela.

Swoje studia filozoficzne o. Labre rozpoczął w Wiedniu zaś teologiczne w Brnie. Czwartego marca 1939r. przyjął święcenia subdiakonatu w Brnie z rąk ks. bp Józefa Kupki, zaś trzy tygodnie później otrzymał święcenia diakonatu. Święcenia kapłańskie  odbyły się  05.07.1939r. w Brnie. W 1954r. o. Labre został mianowany przełożonym domu w Wiedniu. W liście z 1949r. do Ojca Piotra Jelinka, napisał, że został wikariuszem generalnym. Po przeniesieniu generalatu do Pragi w 1948r. został odpowiedzialny za wszystkich współbraci Zgromadzenia. Po śmierci Ojca Założyciela – zgodnie z Jego ostatnią wolą – został II przełożonym generalnym naszego Zgromadzenia. Od kapituły generalnej w Mariance w 1956r. aż do roku 1964 pełnił swój urząd z gorliwością i oddaniem. Po 8 latach posługi zmarł 17 stycznia 1964r. w Wiedniu po ciężkiej chorobie. Przed śmiercią został zaopatrzony sakramentami świętymi w 52 roku życia, 34 roku życia zakonnego i 25 roku swoich święceń kapłańskich. Został pochowany 23.01.1964r. w Wiedniu-Zentr-140/5/9. Obrzędy pogrzebowe odbyły się 23.01.1964r na głównym cmentarzu o godz. 15.00, zaś Msza Św. 25.01.1964r. w kościele Najświętszego Odkupiciela na Rennwegu o godz.18.00.

labre-1