14 LUTEGO – ŚWIĘCI BRACIA

Napisany dnia: Luty 13, 2019

14 LUTEGO – ŚWIĘCI BRACIA

   ,,Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał”.

Wczytując się w liturgię słowa przypadającą w święto Świętych Cyryla i Metodego nie sposób nie zauważyć, że Pan posłał swoich Apostołów  do świata po dwóch. Również po zesłaniu Ducha Świętego Piotr i Jan chodzili w dójkę by zwiastować Dobrą Nowinę o zbawieniu. Jakby tego było mało Apostoł Paweł wyruszając w drogę zabrał ze sobą towarzysza swojej doli.

Pan dyskretnie nam podpowiada, że głoszenie Ewangelii, tej ogromnej miłości Niebieskiego Ojca musi dokonywać się we wspólnocie. Posłani, by przygotować ścieżki dla Pana zostali wezwani, by być zwiastunami pokoju w zalęknionym świecie. Również Święci Bracia wpatrzeni w przykład szaleńców Ewangelii podjęli się dawania świadectwa w sposób jasny i zrozumiały wśród swoich słuchaczy. Święci Cyryl i Metody są dla naszej wspólnoty wzorem apostołów podejmujących misję wśród Słowian, do których każdy z nas poprzez swoją profesję jest posyłany. Misję tą w duchu Ojca Założyciela Wszystko dla pocieszenia Boskiego Serca Jezusa realizujemy poprzez naszą codzienną posługę w Mariance, najstarszym sanktuarium maryjnym Europu środkowo-wschodniej oraz w Złotych Moravcach niedaleko Nitry.