ZOSTAŃCIE TU…

Napisany dnia: Marzec 3, 2019

ZOSTAŃCIE TU…

Dzień narodzin naszego Założyciela był dla nas czasem refleksji nad własnym powołaniem i wspólnotowym szukaniem odpowiedzi czy pocieszycielski charyzmat, obecny prawie od stu lat w Kościele powszechnym potrafi  zainspirować tych, którzy stoją na drodze rozeznania swojego powołania. Dróg realizacji samego siebie – a więc wspinania się po drabinie świętości – jest wiele, choć cel przyświeca nam jeden – Miłość.

Mimo iż dni  od czasu narodzenia Ojca Litomiskiego upłynęło już wiele, inspirację pocieszycielskim duchem znajdziemy w życiu ludzi żyjących między nami, chociaż by i w osobie świętego Jana Pawła II, któremu idea modlitwy w Getsemani towarzyszyła przez całe kapłańskie życie. Będąc krakowskim kardynałem wygłosił rekolekcje dla Ojca Świętego Pawła VI oraz kurii rzymskiej, którym przyświecała myśl ZNAK SPRZECIWU. Jedną z konferencji przyszły papież dedykował tajemnicy modlitwy Chrystusa w Ogrodzie Getsemani zwracając się do Pawła VI: „trzeba podjąć trud odzyskania danej nam, ludziom, w Getsemani – a utraconej – owej niezwykłej szansy pocieszenia Boga-Człowieka. Chrystus trzykrotnie zwraca się do Apostołów, do trzech wybranych spośród Dwunastu. Odsłania im cały dramatyzm chwili, prosząc: „Czuwajcie ze mną i módlcie się” Tylko ten jeden jedyny raz Jezus Chrystus, Bóg-Człowiek, prosi ludzi o wsparcie, o pociechę, i jej nie otrzymuje. Wybrani śpią!”

Nasza pocieszycielska codzienność, praca, modlitwy i radości koncentrują się wokół Chrystusa, by w dobie w której żyjemy„ odzyskać utraconą przez ludzi przed dwoma tysiącami lat szansę pocieszenia Boga, by podjąć to wezwanie: „Czuwajcie!”, aby je przełożył na rzeczywistość dnia dzisiejszego, i – w ten sposób – dopędzić czas utracony. Modlitwa w Ogrodzie Oliwnym wciąż trwa. A skoro On, mimo że Jego wybrani „zasnęli”, nie wycofuje swej prośby i po dziś dzień daje nam szansę pocieszenia Go poprzez wezwanie nas do głoszenia Jego imienia wszystkim narodom, to czyż to przesłanie nie odnosi się obecnie wprost do każdego z nas?”

Jeżeli męczą Cię myśli o powołaniu, mimo własnej słabości i niedoskonałości jednak z radością w sercu pragniesz rozeznać swoje powołanie lub przekraczać z nami tajemnicę Ogrójca każdego dnia zapraszamy Cię da naszej wspólnoty – przyjedź , zadzwoń, napis :)

                                                 Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani

Ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek

tel. 54-235-59-90

 

nikt-nie-rodzi-sie-ksiedzem