GODZINA ŚWIĘTA

Napisany dnia: Marzec 3, 2019

GODZINA ŚWIĘTA

Nabożeństwo Godziny Świętej sięga swoimi korzeniami objawień  Najświętszego Serca Pana Jezusa we francuskim Paray – le – Monial.  Sam Jezus w słowach skierowanych do św. Małgorzaty Marii Alacoque powiedział: ,,a we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny”.

Praktykę tej modlitwy odnajdziemy również u św. Siostry Faustyny, która w tę szczególną noc z czwartku na piątek towarzyszyła swoją obecnością cierpiącemu Chrystusowi: ,,odprawiłam adorację od godziny jedenastej do godziny dwunastej. Tę adorację odprawiłam za nawrócenie zatwardziałych grzeszników, a szczególnie za tych, którzy stracili nadzieję w miłosierdzie Boże. Rozważałam, jak wiele Bóg wycierpiał i jak wielką nam okazał miłość, a my nie wierzymy, że Bóg nas tak miłuje. O Jezu, kto to zrozumie? Co za boleść dla naszego Zbawcy i czym nas przekona o swej miłości, jeżeli śmierć sama nas przekonać nie może? Zaprosiłam niebo całe, aby razem ze mną wynagradzało Panu za tę niewdzięczność niektórych dusz”.

Wśród świętych niewątpliwym przykładam adoratora jest również święty Jan Paweł II, który w każdy czwartek odprawiał godzinę świętą, nie tylko wtedy, kiedy był w domu, ale także podczas podróży apostolskich.

Już od samego początku istnienia naszego Zgromadzenia, Ojciec Założyciel kładąc fundamenty naszej duchowości na stałe wpisał w życie swoich duchowych synów nabożeństwo godziny świętej. Jest ono praktykowane w każdy czwartek tygodnia a jej przedłużeniem jest codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w każdym domu pocieszycieli. Jest to wyjątkowy czas i łaska trwania przy Chrystusie stęsknionego obecności człowieka…