29 MARCA – Z BŁOGOSŁAWIONĄ FRANCISZKĄ SIEDLISKĄ…

Napisany dnia: Marzec 30, 2019

29 MARCA – Z BŁOGOSŁAWIONĄ FRANCISZKĄ SIEDLISKĄ…

W każdy piątek Wielkiego Postu spotykamy się w naszym pocieszycielskim sanktuarium w Mariance na nabożeństwie drogi krzyżowej. Tym razem do wspólnej modlitwy zaprosiliśmy rodziny z dziećmi, które przygotowały i zaaranżowały od strony muzycznej wspólną modlitwę. Prosiliśmy o dar duchowego uzdrowienia rodzin, jak również  umocnienie miłości między małżonkami. W tym roku Patronką naszego wyjątkowego nabożeństwa była bł. Franciszka Siedliska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Po zakończeniu wspólnej modlitwy rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył przełożony generalny, o. Michał Krysztofowicz. Okolicznościowe słowo wygłosił o. diakon Faustyn Wesołowski, który zwrócił uwagę na współczesne zagrożenia nękające chrześcijańskie rodziny, ukazując wzór tej jedynej i wyjątkowej – Świętej Rodziny z Nazaretu. Ponadto w homilii podkreślił rolę obecności świętych, którzy wspierają nas swoją modlitwą w codziennych zmaganiach, wśród których możemy szukać przyjaciół i wsparcia. Niewątpliwie takim przyjacielem rodzin była i jest bł. Franciszka, która swoim siostrom a w nich każdemu z nas pozostawiła duchowy testament, streszczający się w trzech słowach – miłość, miłość, miłość… Po zakończeniu Mszy Świętej wierni zebrani w bazylice mogli uczcić relikwie bł. Franciszki.