18 MARCA – ZOSTAŃCIE TU I CZUWAJCIE ZE MNĄ…

Napisany dnia: Kwiecień 20, 2019

18 MARCA – ZOSTAŃCIE TU I CZUWAJCIE ZE MNĄ…

„Jak wdzięcznie jest zgłębiać treść i medytować nad znaczeniem słów – pocieszać Pana Jezusa – w Jego tajemniczych Ogrodach Getsemani. Ile dusz nędznych, głęboko grzesznych, a jednak pokutujących, pocieszyło Najświętsze Serce ufnością w Jego nieskończone Miłosierdzie. Słowa i pragnienia by pocieszać Serce Pana, uważali niektórzy za zbyt ludzkie, inni za zbyt tajemnicze. Lecz gdy mają w jakiś sposób wyrazić pragnienie Chrystusa odnośnie wynagrodzenia i zadośćuczynienia oraz gotowość duszy do cierpienia z miłości używają czasem mimochodem tych właśnie słów: pocieszać Pana Jezusa.”

                                                                                                                                         Ojciec Józef Litomiski

Wielki Czwartek to dzień wyjątkowy dla wszystkich braci pocieszycieli. To czas dziękczynienia za naszą rodziną zakonną, osobę Ojca Założyciela oraz drogę pocieszycielskiego powołania. Wspólną celebrację rozpoczęliśmy modlitwą jutrzni oraz wspólnotowym śniadaniem, po którym udaliśmy się do włocławskiej katedry na Mszę Krzyżma, której przewodniczył i okolicznościowe słowo wygłosił pasterz naszej diecezji, bp Wiesław Alojzy Mering. Na wieczorną liturgię udaliśmy się do sióstr karmelitanek. O 23.00 tradycją pocieszycielską zgromadziliśmy się by przed Jezusem Hostią odnowić swoje śluby zakonne i aż do rana towarzyszyć Chrystusowi w Jego śmiertelnym smutku. Dzień ten był wyrazem jedności ze wszystkimi naszymi współbraćmi, siostrami pocieszycielkami oraz naszą świecką rodziną.