6 CZERWCA – W DOMU OJCA

Napisany dnia: Czerwiec 7, 2019

6 CZERWCA – W DOMU OJCA

6 czerwca to szczególny czas dla naszej pocieszycielskiej wspólnoty. W tym dniu serca nasze przepełnia wdzięczność za dar życia Ojca Józefa Litomiskiego – Założyciela naszego Zgromadzenia. To On odkrywając tajemnicę samotności Chrystusa w Ogrodzie Getsemani zaufał Matce Bożej – Bolesnej Pocieszycielce oddając się w duchu całkowitego zadośćuczynienia i duchowej ofiary. Nasze Zgromadzenie pragnie wiernie kroczyć drogą, którą Bóg nakreślił nam  przez Ojca Litomiskiego. Niech Jego orędownictwo wyprasza łaski wszystkim, którzy polecają się Jego modlitwom.

Wszechmogący Boże, w swojej dobroci obdarowałeś swego sługę Ojca Józefa Litomiskiego

niezwykłą czcią męki Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Getsemani,

szczerą miłością chorych, szczególnie konających.

Dziękujemy Ci za dar życia, przykład Jego gorliwej modlitwy,

za mężne znoszenie prześladowania dla imienia Jezus.

Panie, jeżeli taka jest wola Twoja, wynieś do chwały ołtarza Ojca Józefa

przez Jego orędownictwo wysłuchaj mojej prośby…

Pozwól, abyśmy Twego sługę, już wkrótce mogli czcić pośród Twoich świętych.

 Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

1