13 CZERWCA – STYGMATYCZKA I MISTYCZKA MYRNA NAZZOUR U POCIESZYCIELI

Napisany dnia: Czerwiec 14, 2019

13 CZERWCA – STYGMATYCZKA I MISTYCZKA MYRNA NAZZOUR U POCIESZYCIELI

Przy współpracy ze słowackim Instytutem NAPS przełożony generalny naszego Zgromadzenia zaprosił w progi naszych pocieszycielskich klasztorów w Mariance i Złotych Moravcach syryjską mistyczkę Myrnę Nazzour. To już kolejna jej wizyta w Mariance ale pierwsza w złotomoravieckiej wspólnocie.

W czwartkowy wieczór zgromadziliśmy się przy ołtarzu by wspólnie uwielbić Boga. Uroczystej Eucharystii przewodniczył przełożony generalny o. Michał Krysztofowicz a okolicznościową homilię wygłosił br. Faustyn Wesołowski.

Po Mszy Świętej, która zgromadziła ogromną liczbę wiernych Myrna Nazzour podzieliła się świadectwem swoich rozmów i spotkań z Maryją jak również treścią zjawień przekazanych Kościołowi i chrześcijańskim rodzinom. Spotkanie zakończyło się pomazaniem wiernych cudownym olejem wypływającym z ikony Matki Bożej Kazańskiej znajdującej się w domu zaprzyjaźnionej z nami mistyczki.

Myrna Nazzour, młoda mężatka zamieszkująca w damasceńskiej dzielnicy Sufanijja, udała się wraz z krewnymi i przyjaciółkami w odwiedziny do swej szwagierki cierpiącej na dotkliwe bóle pleców. W trakcie modlitwy za chorą nieoczekiwanie na dłoniach Myrny pojawił się olej. Kiedy namaściła nim plecy swojej szwagierki, ta od razu odzyskała zdrowie.

Podobna sytuacja zdarzyła się następnego dnia, kiedy uzdrowienia poprzez olej wypływający z rąk Myrny doznała jej matka, od kilku miesięcy cierpiąca na bóle kręgosłupa.

Początkowo małżeństwo Nazzourów próbowało zachować kwestię uzdrowień w kręgu najbliższej rodziny. Niemniej 27 listopada olej zaczął wypływać z umieszczonej w sypialni małżonków małej, papierowej reprodukcji ikony Matki Boskiej Kazańskiej, oprawionej w plastikową ramkę, jednej z dziesięciu, które Mikołaj, mąż Myrny, przywiózł jako prezenty dla rodziny i znajomych z Bułgarii.

Olej wypływał tak obficie, że w krótkim czasie napełnił cztery talerze. Tego dnia Myrna usłyszała także wewnętrzny głos polecający jej otwarcie drzwi ich domu dla wszystkich potrzebujących uzdrowienia. Odtąd mieszkanie młodego małżeństwa stało się „domem Najświętszej Dziewicy” nawiedzanym przez rosnące wraz z kolejnymi uzdrowieniami tłumy chrześcijan, zarówno prawosławnych, jak i katolików, lecz także muzułmanów i ateistów.

15 grudnia 1982 r. Myrna doświadczyła pierwszego objawienia się Matki Bożej. W trakcie modlitwy ujrzała Maryję na balkonie swego domu.

Orędzia

Szczególną rolę w wydarzeniach z Sufaniji odgrywają orędzia przekazane Myrnie przez Chrystusa lub Maryję. Stanowią one wezwanie do jedności między chrześcijanami poprzez nawrócenie się i okazywanie miłości braterskiej.

Już w pierwszym orędziu Maryja powiedziała:

„Pamiętajcie o Bogu, gdyż Bóg jest z nami. Wasza wiedza jest niekompletna. Nadejdzie jednak dzień, kiedy wasza wiedza osiągnie pełnię. Czyńcie dobro tym, którzy wyrządzają wam zło. Nie krzywdźcie nikogo. Dałam wam olej w ilości większej, niż o to prosiliście, ale podaruję wam coś o wiele bardziej potężnego niż olej – nawrócenie i wiarę. (…)

Przepowiadajcie mojego Syna, który jest Bogiem z nami. Kto Go głosi, jest zbawiony, a wiara tych, którzy tego nie czynią, jest próżna. Miłujcie się! Nie proszę  o jałmużnę dla kościołów ani dla ubogich, lecz proszę o miłość. Ci, którzy dają jałmużnę, ale nie mają miłości, są niczym. (…) Bądźcie miłosierni. Nie odwracajcie się od nikogo, kto prosi o pomoc”.

W orędziach przekazanych podczas ekstaz Chrystus wyjaśniał Myrnie także sens ludzkiego cierpienia. 26 listopada 1985 r. powiedział:

„Moja córko, chcesz zostać ukrzyżowana czy otoczona chwałą”?

„Otoczona chwałą” – odpowiedziała Myrna.

Wówczas Chrystus uśmiechnął się i zapytał ponownie:

„Wolisz być otoczona chwałą przez stworzenia czy przez Stworzyciela”?

„Przez Stworzyciela” – odparła.

„To się zdarza poprzez ukrzyżowanie, gdyż za każdym razem kiedy spoglądasz ku stworzeniom, oczy Stwórcy odwracają się od ciebie. (…) Ja z miłości zostałem za ciebie ukrzyżowany i chcę, abyś niosła swój krzyż dla Mnie, z własnej woli, z miłością i cierpliwością, i oczekiwała mojego nadejścia. Tego, kto uczestniczy w moich cierpieniach, uczynię uczestnikiem mej chwały.

Nie ma zbawienia dla duszy jak tylko poprzez krzyż. Nie lękaj się, moja córko, z moich ran udzielę tobie wystarczająco, aby spłacić długi grzeszników. To jest źródło, z którego każdy może pić. A jeśli moja nieobecność będzie się przedłużać, a światło ukryje się przed tobą, nie lękaj się – stanie się to w celu uwielbienia Mnie. Idź na ziemię, gdzie upowszechniło się zepsucie, i pozostawaj w Bożym pokoju”.

W orędziach Chrystus podawał Myrnie słowa modlitw:

„Chciałbym was o coś prosić – o słowa, które wyryjcie w waszych umysłach i nieustannie powtarzajcie: »Bóg mnie zbawia, Jezus daje mi światło, Duch Święty jest moim życiem, dlatego niczego się nie lękam«”.

„Módl się, aby wypełniła się w tobie wola Boża, i mów: »Ukochany Jezu, pozwól mi spocząć w Tobie, ponad wszystkie rzeczy, ponad wszystkie stworzenia, ponad Twoich aniołów, ponad wszelką pochwałę, wszelką radość i wesele, ponad wszelką chwałę i poważanie, ponad wszystkie wojska niebieskie. Albowiem Ty sam jesteś Najwyższy. Tylko Ty jesteś Wszechmocny i dobry ponad wszelką rzecz. Przyjdź do mnie i pociesz mnie, rozkuj moje kajdany i podaruj mi wolność. Bez Ciebie moja radość nie jest pełna. Bez Ciebie mój stół jest pusty«. Wówczas Ja przyjdę i powiem: »Oto jestem, ponieważ Mnie zaprosiłaś«”.

Szczególne przesłanie przewijające się w orędziach Maryi i Chrystusa dotyczy jednak jedności Kościoła i wszystkich chrześcijan. Kilkakrotnie pojawiają się tam słowa:

„Kościół jest królestwem niebieskim na ziemi. Kto go podzielił, zgrzeszył, i kto ucieszył się z jego podziału, także zgrzeszył”.

Jedność wymaga przede wszystkim wspólnej modlitwy:

„Zgromadźcie się. Mówię wam: »Módlcie się, módlcie się, módlcie się«. Jakże piękne są moje dzieci klęczące i zanoszące prośby. Nie bójcie się, Ja jestem z wami”.

Wezwanie do jedności wyraża się też w prośbie o ujednolicenie terminu świąt paschalnych. Jak dotąd Zachód obchodzi je według kalendarza gregoriańskiego, a Wschód zgodnie z rachubą juliańską. Powoduje to różnicę dochodzącą do miesiąca w terminie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Rozbieżność ta jest szczególnie bolesna w środowiskach, gdzie egzystują obok siebie Kościoły tych dwóch tradycji, oraz w rodzinach mieszanych. W krajach muzułmańskich jest to ponadto jeden z głównych powodów szydzenia z chrześcijaństwa oraz swoiste antyświadectwo wyznawców Chrystusa.

W okresie Świąt Wielkanocnych stygmaty lub niezwykły olej pojawiały się na ciele Myrny w Wielki Piątek tylko wtedy, kiedy następowała zbieżność daty Paschy u wszystkich chrześcijan.

Potrzebę wspólnych obchodów Wielkanocy wyjaśniała Myrnie w trakcie ekstazy 26 listopada 1990 r. Matka Boża:

„Nie lękaj się, moja córko, jeśli Mnie nie ujrzysz, zanim Święto [Paschy] zostanie ujednolicone. Dlatego pytaj moich dzieci, czy chcą one widzieć i wspominać rany mojego Syna na tobie.

Jeśli ich nie boli widzieć ciebie cierpiącą dwukrotnie, to Ja jestem matką i nie jest mi łatwo widzieć mojego Syna cierpiącego wiele razy. (…) Jesteśmy z tobą i z każdym, kto chce, aby Święto [Paschy] było jedno”.