4,10 SIERPNIA – PRYMICJE U ŚW. MAKSYMILIANA I KSIĘDZA JERZEGO

Napisany dnia: Sierpień 12, 2019

4,10 SIERPNIA – PRYMICJE U ŚW. MAKSYMILIANA I KSIĘDZA JERZEGO

W parafii św. Maksymiliana we Włocławku w której dorastał Ojciec Faustyn odprawił w niedzielę 4 sierpnia swoją mszę świętą prymicyjną. Przy ołtarzu zgromadzili się ci, którzy towarzyszyli mu w procesie duchowego dorastania. Z tej okazji Słowo Boże wygłosił przełożony generalny naszego Zgromadzenia o. Michał M. Krysztofowicz, który nakreślił obraz prezbitera – którego oczekują współcześni wierni. Swoje rozważania oparł na homilii Ojca Świętego Franciszka, którą wygłosił podczas święceń kapłańskich w bazylice św. Piotra w Rzymie.

Tydzień później nasz ojciec Faustyn Wesołowski, tegoroczny neoprezbiter na drodze swojego kapłaństwa zatrzymał się w Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku. W niedzielę o godzinie 11.00 w lokalnej wspólnocie odsłużył swoją mszę prymicyjną, podczas której okolicznościowe słowo wygłosił ojciec prowincjał Bonifacy Jankowiak. Na Eucharystii nie zabrakło naszych współbraci, którzy przybyli z domu prowincjalnego, przyjaciół o. Faustyna a przede wszystkim wiernych naszej pocieszycielskiej parafii, którzy po zakończonej mszy świętej przyjęli uroczyste błogosławieństwo, zabierając ze sobą pamiątkowy obrazek. Radość wspólnego świętowania znalazła swoją kontynuację prze wspólnotowym stole.