1-4 MARCA – ODNOWIENI :) CZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Napisany dnia: Marzec 8, 2020

1-4 MARCA – ODNOWIENI :) CZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w naszym Sanktuarium Męczeństwa Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku odbyły się coroczne rekolekcje wielkopostne. W naszej wspólnocie przywitaliśmy ks. Artura Biernata, wikariusza posługującego na co dzień w  Sanktuarium Narodzin i Chrztu św. Maksymiliana Kolbego. Myślą przewodnią rekolekcji były słowa Chrystusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oprócz codziennych spotkań z wiernymi w Sanktuarium ks. Jerzego oraz w Modzerowie ksiądz Artur wygłosił rekolekcje dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej nr 11. W czasie duchowej odnowy nie zabrakło tradycyjnych wielkopostnych nabożeństw jak również ucałowania relikwii św. Jana Pawła II.