Siostry Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusowego (bezhabitowe)

19 markozminskica 1894r. w uroczystość Świętego Józefa Błogosławiony O. Honorat powołał do istnienia Zgromadzenie Sióstr Pocieszycielek, które swoją posługą podjęło się kształcenia młodzieży poprzez zakładanie czytelni w Warszawie. Czytelnie te zasłynęły jako ośrodki rozwoju kultury, wychowania, religijności a także przyczyniły się do zrodzenia licznych powołań kapłańskich i zakonnych. O historii Zgromadzenia  można przeczytać w książce pt.: „Przynaglone miłością Serca Jezusowego”.

Duchowość Wspólnoty i jego charyzmat  wyraża się w kulcie Najświętszego Serca Jezusa, zwłaszcza w wynagradzaniu i pocieszaniu tegoż Serca w tajemnicy Ogrodu Oliwnego za grzechy, zniewagi, obojętność, opuszczenie i brak miłości jakich doznaje od nas samych i od innych ludzi. Siostry Pocieszycielki podejmują się szczególnego aktu wynagradzania za ludzi obdarzonych wybitnymi darami łaski i natury, którzy przez swoją słabość marnują otrzymane talenty. Pocieszycielki włączają się w zbawczą ofiarę Zbawiciela na mocy „powszechnego kapłaństwa wiernych” (KKK10) oraz charyzmatu własnego Zgromadzenia przez udział w Eucharystycznej Ofierze, modlitwę, pokutę, uczynki miłości, cierpliwego znoszenia  cierpienia a także radosnego przeżywania swojej profesji.sio1

Powołaniem sióstr jest kształtowanie swojego serca tak, by żyły tymi samymi pragnieniami jakimi pałał Serce Zbawiciela w Ogrójcu – przywróceniem chwały Ojcu i zbawieniem dusz ludzkich.

Charyzmat Zgromadzenia wyraża zawołanie, którym na co dzień pozdrawiają się siostry:

 „Pocieszajmy Serce Pana – miłością i ofiarą”.

Pragnąc bliżej zapoznać się ze Zgromadzeniem Sióstr Pocieszycielek zapraszamy na ich nową stronę internetową: www.zgromadzeniesp.eu

            Pocieszycielki Najświętszego Serca Jezusowego

Ul. Syrokomli 23

03-335 Warszawa

 tel: (022) 811-17-60

 lub

 Ul. Daszyńskiego 16

05-800 Pruszków

tel. (0-22) 758-84-40