Muzeum Ojca Założyciela

W Mariance – Domu Generalnym naszego Zgromadzenia – znajduje się Muzeum Ojca Józefa Litomiskiego. Uroczystego otwarcia Muzeum dokonał ksiądz biskup František Rábek, ordynariusz wojskowy 5 czerwca 2019 roku po uroczystej modlitwie południowej.

W salach można zapoznać się z pamiątkami z życia Ojca Litomiskiego, jak również dokumentami związanymi z historią Zgromadzenia. Osobną częścią wystawy są pamiątki związane z osobami współbraci, którzy odegrali kluczową rolę w tworzeniu historii i rozwoju naszego Zgromadzenia.

W poszczególnych gablotach wystawowych ukazane zostały główne cechy duchowości Ojca Józefa, a co za tym idzie, główne cechy duchowości naszego Zgromadzenia.

84605363_257051035280847_4503123521655799808_nSALA HISTORII – w pierwszej sali można zapoznać się z historią Zgromadzenia, jego rozwojem jak również z historią powstających po sobie domów. W centralnym miejscu znajduje się najstarszy obraz Ojca Józefa Litomiskiego, namalowany w 1949 przez J. Bendita oraz rycina Ojca Świętego Piusa XI, który udzielił swojego błogosławieństwa powstającemu Zgromadzeniu.

83871993_556659121600329_7604769789805854720_n

ORATORIUM – dzięki zgromadzonym pamiątkom takim jak: ołtarz z kościoła św. Cyryla i Metodego w Suché Vrbné, figury Serca Jezusowego, monstrancji, relikwii  oraz naczyń liturgicznych używanych przez Ojca Józefa można jeszcze głębiej poznać duchowość Założyciela i jego duchowych synów.

SALA DUCHOWOŚCI ZGROMADZENIA w sali można zapoznać się z pamiątkami z życia O. Józefa Litomiskiego, elementami zakonnego stroju, jak również dokumentami związanymi z zatwierdzeniem Zgromadzenia przez Stolicę Świętą.

83769121_666802670526662_7402322194161729536_nOsobną częścią wystawy są pamiątki po współbraciach, którzy charyzmą swojego ducha wywarli ogromny wpływ na rozwój i historię Zgromadzenia.

W poszczególnych gablotach wystawowych ukazane zostały główne cechy duchowości Ojca Józefa a co za tym idzie, główne cechy duchowości Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani.

84007514_178412110095478_3691159683764060160_nBIBLIOTEKA – ogromną większość księgozbioru w języku łacińskim, niemieckim, węgierskim, czeskim stanowią pozycje o treści religijnej, dotyczące liturgii oraz teologii moralnej, dogmatycznej oraz życia ascetycznego. Na uwagę zasługują stare egzemplarze mszałów liturgicznych, pochodzących z XVIII wieku.

Tutaj również znajduje się biurko Ojca Litomiskiego, przy którym pracował i odpisywał na przesłaną korespondencję.