Liturgiczne wspomnienie św. Małgorzaty Alacoque to czas duchowej jedności ze wszystkimi braćmi naszego Zgromadzenia. To dzień szczególny w naszym pocieszycielskim świecie, w którym św. Małgorzata znajduje wyjątkowe miejsce. Objaiwnia z francuskiego  Paray-le-Monial stały sie ,,duchowym programem naszego Zgromadzenia”, o czym pisał w jednym ze swoich listów o. Józef Litomiski – nasz Założyciel. W domu prowincjalnym naszego Zgromadzenia odbyły się główne uroczytości ku czci św. Małgorzaty, którym przewodniczył o. Marek Sztukowski. W godzinie miłosierdzia bracia trwali na eucharystycznej adoracji zaś wieczór był czasem braterskiego świętowania przy stole. Dzięki składamy dobremu Bogu za dar Jego świętych, którzy swoim życiem świadczą o jego miłości.