Muzeum Ojca Założyciela

W Mariance – Domu Generalnym naszego Zgromadzenia – na Słowacji, staraniem o. Michała M. Krysztofowicza – przełożonego generalnego – powstało Muzeum Ojca Józefa Litomiskiego. Jego uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonał ksiądz biskup František Rábek, ordynariusz wojskowy 5 czerwca 2019 roku – w wigilię narodzin dla nieba Ojca Józefa – po wspólnej modlitwie południowej.

W salach można zapoznać się z pamiątkami z życia Ojca Litomiskiego, jak również dokumentami związanymi z historią Zgromadzenia. Osobną częścią wystawy są rzeczy związane z osobami współbraci, którzy odegrali w tworzeniu historii naszej rodziny zakonnej wyjątkową rolę.

Misją Muzeum jest przybliżenie życia i posługi Ojca Litomiskiego zwanego we wspólnocie „Miłym Ojcem” – oraz sylwetek braci, którzy świadectwem swojego życia przyczynili się do rozwoju Zgromadzenia. Ponadto sale muzealne upamiętniają i upowszechniają wiedzę o duchowości, historii i współczesności Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. Całość Muzeum tworzą cztery sale: sala historii, oratorium, sala duchowości jak również biblioteka.

SALA HISTORII

W pierwszej sali można zapoznać się z historią Zgromadzenia, jego rozwojem, początkiem powstania poszczególnych domów zakonnych, jak również aktualną posługą braci pocieszycieli. W centralnym miejscu Muzeum znajduje się obraz Ojca Józefa Litomiskiego, namalowany w 1949 przez artystę J. Bendita oraz rycina Ojca Świętego Piusa XI, który udzielił swojego błogosławieństwa powstającemu Zgromadzeniu w dniu swojej koronacji.

ORATORIUM GETSEMANI

Dzięki zgromadzonym pamiątkom takim jak: ołtarz z kościoła św. Cyryla i Metodego w Suché Vrbné, obrazu Matki Bożej – Bolesnej Pocieszycielki ze Starej Boleslavi – narodowego sanktuarium Czech, monstrancji, relikwii oraz naczyń liturgicznych używanych przez Ojca Józefa można jeszcze głębiej poznać charyzmat Założyciela i jego duchowych synów

SALA DUCHOWOŚCI ZGROMADZENIA

W tej sali można przyjrzeć się osobistym rzeczom O. Józefa Litomiskiego – jego życiorysowi, indeksom ze studiów, dekretowi święceń, – które przybliżają jego osobę oraz dzieło, które powołał do istnienia – Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. W gablotach znajdują się również dokumenty związane z zatwierdzeniem Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. Ponadto ekspozycję wzbogacają pamiątki – wśród nich rzeczy związane z osobami dwóch kolejnych przełożonych generalnych – o. Labre Noskoviča oraz Karola Moravčika. Niewątpliwie na uwagę zasługują eksponaty będące własnością o. Jana Polakoviča – najbliższego współpracownika Miłego Ojca oraz Matki Róży Vůjtěchovéj- Założycielki Zgromadzenia Sióstr Pocieszycielek Boskiego Serca Jezusa.

Osobną częścią wystawy są pamiątki po współbraciach, którzy charyzmą swojego ducha wywarli ogromny wpływ na rozwój i historię tworzącego się Zgromadzenia.

BIBLIOTEKA

Ogromny księgozbiór w języku łacińskim, niemieckim, węgierskim oraz czeskim stanowią pozycje o treści religijnej, dotyczące liturgii, teologii moralnej, dogmatycznej oraz życia ascetycznego. Na uwagę zasługują stare egzemplarze mszałów liturgicznych, pochodzących z XVII wieku.

Tutaj również znajduje się biurko Ojca Litomiskiego, przy którym pracował i odpisywał na przesłaną korespondencję oraz jego portret z 1935 roku. Przy biurku można bliżej przyjrzeć się habitowi zakonnemu, który używali braci na początku tworzenia się Zgromadzenia.