Zarząd

Rada Generalna:

o. Michał M. Krysztofowicz CCG – PRZEŁOŻONY GENERALNY

Przełożony Generalny urodził się w Koninie, w województwie wielkopolskim. Swoją formację zakonną rozpoczął we Włocławku w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, zaś następny jej etap – nowicjat ukończył w Mariance. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył formację filozoficzno – teologiczną a święcenia kapłańskie przyjął z rąk Pasterza Diecezji Ks. Bp Wiesława Meringa. Przez ostatnie lata pełnił funkcję magistra nowicjatu w archidiecezji gdańskiej, był również członkiem rady prowincjalnej oraz generalnej. Bracia kapitulni obradujący w Domu Generalnym Zgromadzenia 27 sierpnia 2019r. wybrali ponownie Czcigodnego Ojca na drugą, sześcioletnią kadencję urzędu przełożonego generalnego. Jest on piątym następcą Ojca Założyciela. Siedziba zarządu generalnego mieści się w Mariance w pobliżu Bratysławy przy najstarszym sanktuarium maryjnym Europy środkowo-wschodniej.

Radę Generalną Zgromadzenia tworzą:

  • o. Bonifacy M. Jankowiak CCG – I radny generalny, wikariusz generalny,
  • o. Ludwik M. Pociask CCG – II radny generalny, ekonom generalny,
  • o. Cyryl M. Drzewicki CCG – III radny generalny,
  • o. Faustyn M. Wesołowski CCG – IV radny generalny, sekretarz.

Zarząd Prowincji Polskiej:

  • o. Bonifacy M. Jankowiak CCG – przełożony prowincjalny,
  • o. Damian M. Kosecki CCG – I radny prowincji, wikariusz prowincjalny,
  • o. Marek M. Sztukowski CCG – II radny prowincji,
  • br. Stanisław M. Krause CCG – III radny prowincji, ekonom prowincjalny, sekretarz.