Modlitwa o łaski przez orędownictwo Ojca Józefa Litomiskiego

Wszechmogący Boże, w swojej dobroci obdarowałeś swego sługę Ojca Józefa Litomiskiego

niezwykłą czcią męki Twojego Syna Jezusa Chrystusa w Ogrodzie Getsemani,

szczerą miłością chorych, szczególnie konających.

Dziękujemy Ci za dar życia, przykład jego gorliwej modlitwy,

za mężne znoszenie prześladowania dla imienia Jezus.

Panie, jeżeli taka jest wola Twoja, wynieś do chwały ołtarza Ojca Józefa

a przez jego orędownictwo wysłuchaj mojej prośby…

Pozwól, abyśmy Twego sługę, już wkrótce mogli czcić pośród Twoich świętych.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Imprimatur: Abp. St. Zwoleński, Metropolita Bratysławski,
dnia 22.marca 2010 nr 1045/2010

 

 

Wszelkie informacje o łaskach i cudach uzyskanych przez Orędownictwo Ojca Założyciela, prosimy przesyłać na adres:
Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek
tel. 54 235-59-90
e-mail: pocieszyciele@gmail.com