A może do klasztoru

Prawdopodobnie trafiłeś tutaj, ponieważ odkrywasz w swoim sercu delikatny i cichy głos wezwania. Odkrywasz Boga, który prosi abyś był z Nim,
abyś poszedł za Nim do Getsemani…

„Każde powołanie Boga jest inicjatywą Jego miłości. Zawsze On podejmuje inicjatywę. On ciebie wzywa. Bóg powołuje do życia, powołuje do wiary, powołuje do szczególnego stanu życia: «Ja chcę ciebie tutaj». Bóg powołuje nas do szczególnego stanu życia: do daru z siebie na drodze kapłaństwa lub na drodze życia konsekrowanego“.

Papież Franciszek

JAK ROZEZNAĆ, ŻE DROGA DO KLASZTORU JEST DLA CIEBIE ?

Proponujemy 3 kroki w drodze rozeznania:

1. Koniecznie: modlitwa i Pismo Święte

Szukaj czasu na modlitwę i wyciszenie, aby stanąć przez Bogiem ze szczerym sercem. Idealna jestadoracja! Jak pisał św. Faustynka – ,,przypominam sobie, że najwięcej światła otrzymałam w adoracjach”. Pytaj Jezusa: „Kim chcesz, abym był dla Ciebie, Panie? Co chcesz, abym czyniła?

Słuchaj Boga w swojej codzienności

Bóg mówi do nas poprzez naszą codzienność, spotkanych ludzi, przeżyte wydarzenia i przez historię naszego życia. Przede wszystkim zaś słuchaj Boga – zanurzając się w Jego Słowie. Niech lektura Słowa Bożego będzie Twoim światłem na drodze rozeznawania.

2. Poznaj siebie!

Łaska bowiem opiera się na naturze. Bóg posyła Ciebie do zadań, które będą wymagały tych narzędzi,kim które uprzednio włożył w Twoim sercu: talentów, darów, umiejętności; jak również cech charakterów takich jak radość, dystans do siebie, twórczość czy jakby to powiedział Jan Paweł ,,fantazji miłosierdzia”.

Powołanie to scalenie Twoich pragnień z pragnieniami Jezusa.

3. Poszukaj duchowego przyjaciela

Poszukiwanie woli Bożej w naszym życie nie może odbywać się indywidualnie. Potrzebujemy mądrego towarzysza, który będzie pomagał nam rozpoznawać głos Boga, weryfikować wszelkie trudności i pokusy. Zatroszcz się o kierownictwo duchowe, rozmawiaj z braćmi, dziel się przeżyciami z bliską osobą.

Jeśli pragniesz stać się pocieszycielem lub szukasz pomocy w rozeznaniu swojego powołania,
zapraszamy Cię do naszej wspólnoty 🙂

Bracia Pocieszyciele z Getsemani
ul. Strzelecka 7
87 – 800 włocławek
tel. 54-235-59-90