Świecka Wspólnota Pocieszycieli i Pocieszycielek z Getsemani

Na czasy zastygłej miłości, pozostawił Bóg swojemu Kościołowi nabożeństwo do Najświętszego Serca Zbawiciela, aby przez nie pobudził nie tylko do uczuć, ale i do czynów miłości. Cześć Boskiego Serca szybko rozpowszechniła się i wydała owoce wywierające wpływ na życie wszystkich wiernych Kościoła. Cichy to wpływ, jak ciche jest Serce będące jego źródłem, niemniej jednak, jest to wpływ rozległy i głęboki.

Miłość Serca Jezusowego w ciągu wieków Bóg rozpalał w wrażliwych duszach. Poprzez swoją wierną apostołkę św. Małgorzatę Alacoque rozpowszechnił ów płomień na cały świat. Tym płomieniem rozpaliło się również serce młodego kapłana Ojca Józefa Litomiskiego, Założyciela naszego Zgromadzenia, który wraz ze swoimi współbraćmi każdego dnia, już od 90 lat na cichej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, adorował, ukryte w białym kawałku chleba, Boskie Serce Jezusa. Dziś mimo upływającego czasu wezwanie do modlitwy i czuwania nic nie straciło ze swej aktualności, a wręcz przeciwnie nabrało nowej mocy.

Dlatego pragniemy zachęcić wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Jezusa do wspólnej modlitwy żyjąc duchem miłości wynagradzającej wpisując się do Świeckiej Rodziny Braci Pocieszycieli. Wszystkich pragnących pogłębić duchowość naszego Zgromadzenia, zapraszamy do wypłynięcia wraz z nami na głębię Bożej miłości.

Dlatego pragniemy zachęcić wszystkich czcicieli Najświętszego Serca Jezusa do wspólnej modlitwy żyjąc duchem miłości wynagradzającej wpisując się do Świeckiej Rodziny Braci Pocieszycieli. Wszystkich pragnących pogłębić duchowość naszego Zgromadzenia, zapraszamy do wypłynięcia wraz z nami na głębię Bożej miłości.

Celem istnienia duchowej rodziny naszego Zgromadzenia jest pocieszenie Serca Jezusowego za grzechy znieważające Jego Boską miłość. Każdy pragnący włączyć się w dzieło naszego Zgromadzenia zobowiązany jest do:
1. Codziennej modlitwy ofiarowania się w duchu wynagrodzenia oraz modlitwy w intencji konających.
2. Częstego uczestnictwa w Eucharystii i sakramencie pokuty.
3. Czwartkowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, na pamiątkę duchowego konania Jezusa w Ogrójcu.
4. Modlitwy różańcowej.

Zobowiązania wypływające z przynależności do naszej rodziny zakonnej nie obowiązują pod grzechem.
Musimy pamiętać, że każdy odpowiadający na Chrystusowe wezwanie zostańcie tu i czuwajcie ze Mną czyni tu w duchu radosnego oddania.

Wszelkie informacje o Świeckiej Wspólnocie Pocieszycieli i Pocieszycielek z Getsemani możemy uzyskać pod adresem:

Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek/dziel. Michelin
tel./fax 54-235-59-90
tel. kom. 518 014 718
pocieszyciele@gmail.com