Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej

Wraz z księdzem Jerzym, który nieopodal stąd znalazł męczeńską śmierć na wiślanym spiętrzeniu, zginam moje kolana przed Ojcem i proszę o „wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego”, proszę o wzmocnienie siły człowieka wewnętrznego dla wszystkich synów i córek mojej Ojczyzny u progu czasów, które nadeszły – i które idą”. (św. Jan Paweł II, Włocławek 7 czerwca 1991).

Papież św. Jan Paweł II ponad 20 lat temu wskazał nam na trudne czasy, przykład prawdziwie chrześcijańskiego życia – bł. ks. Jerzego Popiełuszki – kapłana i męczennika. Dał nam za wzór człowieka niezłomnego i silnego w swojej duchowej, wewnętrznej wolności. Jego życie zwieńczone męczeńską śmiercią na włocławskiej tamie, uświęciło miejsce gdzie utworzona została Parafia p.w. Matki Bożej Fatimskiej (1997), a dziś wznoszone jest Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki,. Do Pani Fatimskiej bł. Jerzy Popiełuszko żywił wielką cześć a bł. Jan Paweł II całkowicie Jej zawierzał swoje życie i papieskie posługiwanie.

W szczególnym momencie peregrynacji po Polsce „Figury Fatimskiej”, w dniach od 6 do 13 lipca 1996 roku, Madonna z Fatimy nawiedziła diecezję włocławską. To właśnie w tej podniosłej atmosferze, wypełnionej aurą matczynej opieki Maryi, która swą troską chce otoczyć każdego człowieka, rodzinę i Naród, w sercu biskupów włocławskich zrodziła się myśl, aby na trwałe upamiętnić odwiedziny Matki Chrystusa. W ten sposób chciano podziękować Jej za ślad, jaki pozostawiła w sercach wielu wiernych. Wydarzenie to postanowiono uczcić powołaniem do istnienia nowej parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej przy włocławskiej Tamie. Zamysł utworzenia parafialnego ośrodka jako dziękczynnego wotum, oraz wybudowanie nowego obiektu sakralnego powierzył J. E. ks. bp Bronisław Dembowski Zgromadzeniu Braci Pocieszycieli z Getsemani, którego dom Prowincjalny znajdował się już we Włocławku – Michelinie. Przełożeni Zgromadzenia uznali, że głównym kryterium wyboru miejsca pod nową siedzibę parafii, będzie jej bezpośrednia bliskość z tamą, przy której zakończyła się męczeńska droga Księdza Jerzego Popiełuszki.

Przesłanie Matki Bożej wzywającej do nawrócenia i codziennej modlitwy za grzeszników urzeczywistniło się w życiu i świadectwie śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Bracia Pocieszyciele od samego początku, zajęli się pielęgnowaniem modlitwy o rychłą beatyfikację patrona i kapelana ludzi pracy oraz Solidarności, jak również organizacją corocznych uroczystości ku czci Ks. Popiełuszki i propagowaniu miejsca męczeństwa przy pobliskiej tamie.

W planach dotyczących budowy kościoła i ośrodka parafialnego, uzgodniono z władzami diecezjalnymi, że Zgromadzenie postara się wybudować kościół parafialny ku czci Matki Bożej Fatimskiej z osobną kaplicą w formule Sanktuarium, w której w przyszłości będzie można uczcić męczennika naszych czasów. Owe dalekosiężne plany sprzed 15 laty urzeczywistniają się dziś na naszych oczach.

Po wybudowaniu zespołu parafialnego obiektów sakralnych z przeznaczeniem dla spotkań duszpasterskich (domu zakonnego i pomieszczeń parafialnych), a następnie w związku ze spodziewaną beatyfikacją ks. Jerzego, 17 czerwca 2009 r. w cieniu włocławskiej tamy i w roku jubileuszu 25 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego rozpoczęto budowę kościoła Sanktuarium – pierwszego w Polsce i na świecie – dedykowanego błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce. Przesłanie Matki Bożej wzywającej do nawrócenia i codziennej modlitwy za grzeszników, urzeczywistniło się w życiu i świadectwie śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Podczas uroczystości dziękczynnych za dar beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki, pod przewodnictwem Prymasa Polski, relikwie męczennika zostały przekazane parafii 12 września 2010 roku przez kardynała Kazimierza Nycza.

W murach nowej świątyni umieszczono kamień węgielny ze Skały Konania Pana Jezusa w Getsemani. Został on przekazany przez Kustosza Ziemi Świętej. Niewątpliwie szczególnym wydarzeniem był akt poświęcenia i wmurowania w pierwszą rocznicę beatyfikacji, 5 czerwca 2011 roku, którego dokonał biskup Wiesław Alojzy Mering ordynariusz włocławski. Ponadto tego dnia, świątynia położona w miejscu uświęconym męczeństwem ks. Jerzego Popiełuszki, oficjalnym dekretem została podniesiona do rangi Sanktuarium Męczeństwa Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. W tym Sanktuarium, w którym spoczywają relikwie błogosławionego kapłana, Bracia Pocieszyciele z Getsemani jako Kustosze tego miejsca, całym sercem angażują się w szerzenie kultu męczennika naszych czasów.

Dziś przy Sanktuarium Bracia Pocieszyciele wznoszą 43-metrową wieżę z platformą widokową, która jak cały obiekt orientowana jest w stronę miejsca męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. W podziemiach Sanktuarium Bracia Pocieszyciele przygotowują Muzeum Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, które w sposób nowoczesny, interaktywny i multimedialny będzie przybliżało ludziom, zwłaszcza młodym, przesłanie życia i śmierci młodego męczennika. Natomiast w planowany docelowo kościół parafialny, dedykowany Matce Bożej Fatimskiej, zostanie wmurowany w jedną ze ścian świątyni kamień węgielny z kaplicy objawień Maryi. Cyklicznie Sanktuarium Męczeństwa wyposażane jest w niezbędne elementy wykończeniowe, których celem jest ukazanie licznie przybywającym pielgrzymom heroizm i charyzmatyczna sylwetka Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Biskup Ordynariusz (22 kwietnia 2012r.) w obecności pani Marianny Popiełuszko matki ks. Jerzego poświęcił witraż przedstawiający błogosławionego w perspektywie zwycięstwa dobra nad złem, wyłaniającego się z fal wód wiślanych.

Beatyfikacja żoliborskiego kapłana i jego modlitwa wstawiennicza przed Bogiem przynosi w Kościele obfite owoce. W minionym czasie, przed beatyfikacją i dziś zauważa się wzrastającą liczbę pątników, którzy w sposób indywidualny i zbiorowy przybywają, aby nawiedzić to święte miejsce, modląc się pod Krzyżem Pomnikiem. Aby ułatwić pielgrzymom głębsze zrozumienie wagi tego miejsca, Bracia Pocieszyciele utworzyli na tamie Punkt Informacji Pielgrzymkowej obsługiwany przez parafię. Wychodząc naprzeciw ich duchowym potrzebom, udostępnione zostało w Sanktuarium zaciszne miejsce do modlitwy i adoracji, ucałowania relikwii i pojednania się z Bogiem w sakramencie miłosierdzia. Każdy przybywający pielgrzym, może wzmocnić swoje duchowe siły, zakosztować obecności księdza Jerzego i zbliżyć się bardziej do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Kustosze relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki żywią wielką wdzięczność wszystkim, którzy poprzez modlitwę, cierpienie i ofiarę składają cegiełkę na rozwój włocławskiego Sanktuarium. Modlitwa Papieża Polaka, „Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie” wypełnia się na naszych oczach. Chrystus w życiu ks. Jerzego Popiełuszki odniósł pełne zwycięstwo. Wierność, której dochował do końca -€“ Ewangelii, Krzyżowi i Ojczyźnie staje się zadaniem do odrobienia przez każdego z nas. Słowa wypowiedziane 31 października 1984 roku podczas audiencji generalnej przez bł. Jana Pawła II: „zwyciężył już dziś”, stają się wymownym znakiem zwycięstwa dla współczesnego człowieka.

Bracia Pocieszyciele, Kustosze Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki zwracają się do ludzi dobrej woli z apelem, wpierania modlitwą, duchową ofiarą, ale i materialną w postaci cegiełki, w dziele szerzenia kultu błogosławionego ks. Jerzego oraz wznoszenia świątyni dedykowanej niezłomnemu kapłanowi ks. Jerzemu Popiełuszce – męczennikowi.


Konto bankowe:

Bank PeKaO SA I Oddział we Włocławku
66 1240 3389 1111 0000 3009 9920
„BUDOWA KOŚCIOŁA”

 

Kustoszem Sanktuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki: o. Damian M. Kosecki CCG.

Kontakt:

Sanktuarium Męczeństwa Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Parafia Matki Bożej Fatimskiej

ul. Płocka 167 A, 87-800 Włocławek (Tama)
tel./fax. 54 233-91-67
tel. kom. 518-014-719 ; 601-058-809
e-mail: o.damian@onet.eu

www.fatimska.wloclawek.pl