Pomoc żywnościowa ubogim

Kultura XXI w. nastawiona na indywidualizm, konsumpcjonizm i eliminację słabszych, powoduje że coraz więcej osób nie ma pracy, a przez to pieniędzy na podstawowe utrzymanie w tym wyżywienie. Od kilkunastu lat dzięki zaprzyjaźnionej firmie wędliniarskiej, która regularnie ofiarowuje nam wędliny oraz innym prywatnym darczyńcą produktów żywnościowych i owoców (Państwu Zaparuszewskim), możemy pomagać tym, których byt materialny jest zaniżony. Pierwszym i podstawowym przykazaniem, jest Przykazanie Miłości Boga i bliźniego – jak siebie samego. Każdy chrześcijanin, a szczególnie my zakonnicy musimy zauważać tych, którzy żyją pośród nas. Przede wszystkim tych, których „życie nie oszczędza”.

Pomocą żywnościową zajmuje się Dom Prowincjalny w Michelinie oraz parafia Matki Bożej Fatimskiej we Włocławku, którzy rozdzielają otrzymaną w darze żywność i rozwożą do osób potrzebujących pomocy.