Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn – Pępice

Niedaleko Brzegu w Archidiecezji Wrocławskiej w miejscowości Pępice, mieści się Dom dla bezdomnych mężczyzn im. św. Brata Alberta. Zgodnie z charyzmatem naszego Zgromadzenia, w którym wychodzimy na przeciw wszystkim zepchniętym przez społeczeństwo na margines schronisko rozpoczęło swoją działalność na rzecz bezdomnych mężczyzn 23.03.1983 roku. Prowadzone jest przez braci naszego Zgromadzenia przy współudziale osób świeckich. Celem istnienia naszego schroniska jest udzielenie pomocy materialnej (nocleg, wyżywienie odzież) duchowej (codzienna Msza św. i modlitwa) oraz prawnej (pomagamy w organizacji dokumentów, uzyskaniu grupy inwalidzkiej, zasiłków socjalnych, rent i emerytur, mieszkań) jak również medycznej osobom bezdomnym i opuszczonym z terenu całego kraju. Schronisko to miejsce przywracania człowiekowi jego ludzkiej godności i wartości. Dotychczasowa działalność schroniska spotkała się z dużym uznaniem ze strony przedstawicieli władz różnych szczebli i to zarówno świeckich jak i kościelnych.

Historia:

Początki schroniska w Pępicach sięgają daty 23 marca 1983 r. Wtedy to Janina i Szymon Winiarzowie pod namową swych synów a jednocześnie braci zakonnych przyjęli pierwszego podopiecznego będącego mieszkańcem jedynego w Polsce schroniska przy ul. Lotniczej we Wrocławiu. W 1984r. państwo Winiarzowie oddali swój dom-dorobek całego życia-Towarzystwu Pomocy im. św. Brata Alberta tworząc tym samym oficjalnie pierwsze schronisko w domu prywatnym, pierwsze na wsi , pierwsze i jedyne prowadzone przez trzech braci rodzonych a jednocześnie zakonnych, mówiąc prosto braci jednej krwi i jednej reguły. W 1986 r. br. Ryszard rozpoczął starania w celu założenia Koła Brzeskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta co jeszcze tego roku zakończyło się sukcesem. Od dnia założenia opiekunami są Bracia Pocieszyciele z Getsemani, a Janina i Szymon Winiarzowie biorą czynny udział w jego tworzeniu. Swój ogromny wkład wnoszą także pracownicy koła oraz wolontariusze. W roku 2008 Koło Brzeskie Towarzystwa św. Brata Alberta uzyskało osobowość prawną. Obecnie w Schronisku posługuję trzech braci i jeden ojciec.

Schronisko rozwija się dzięki ofiarności ludzi dobrej woli, można przekazywać dary materialne oraz finansowe

(np. ofiarując 1% podatku dochodowego)

KRS: 0000311370

Konto bankowe PKO SA Brzeg: 30 1020 3668 0000 5302 0008 6777

 

Kontakt:

Schronisko im. św. Brata Alberta
Pępice 81, 49-351 Przylesie
Tel: 77 412-39-87
kolobrzeskie.tpba@wp.pl

www.bratalbertpepice.pl