Kontakt

Dom Prowincjalny:

Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
o. Bonifacy M. Jankowiak CCG – Przełożony Domu
ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek/dziel. Michelin

tel./fax 54-235-59-90
tel. kom. 518 014 718 – Przełożony Domu

tel. kom. 781-394-467 – Ekonom prowincjalny

e-mail: pocieszyciele@gmail.com 

www.pocieszyciele.pl

 

Prowincjał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani

ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek/dziel. Michelin

tel./fax 54 235 59 90
tel.: 518-014-718

e-mail: kuria@pocieszyciele.pl

 

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

Informujemy, że funkcję Delegata do Spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży dla Polskiej Prowincji Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani pełni ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC. Urząd ten został powołany w celu opracowania i realizacji programów oraz zajęć edukacyjno-prewencyjnych, wspierających także pocieszycielskich duszpasterzy dzieci i młodzieży, a także osób z nimi współpracujących, w ich codziennej pracy i posłudze. Delegat jest również upoważniony do zajmowania się ewentualnymi nadużyciami natury moralnej (jeśli takie miałyby miejsce), w stosunku do osób nieletnich, spowodowanymi przez członków Prowincji Polskiej Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. W sprawach dotyczących zakresu obowiązków Delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży zależy kontaktować się drogą mailową:

Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC: delegat@marianie.pl

 

 

Referat Powołań

ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek / dziel. Michelin

pocieszyciele@gmail.com

kuria@pocieszyciele.pl

tel. 54-235-59-90; 518-014-718

www.mlodzipocieszyciele.weebly.com

Facebook: Bracia Pocieszyciele z Getsemani

Facebook: Pocieszycielskie Duszpasterstwo Powołań „Młodzi Pocieszyciele”

 

 

Księga intencji i dobrodziejów

 

W sprawach Intencji mszalnych prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Konto bankowe:

Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek

 

PLN:
66 1240 3389 1111 0000 3009 9920

Pobierz blankiet wpłaty

 

Euro:
EUR BIC/SWIFT PPABPLPKXXX
61 1600 1462 1081 9386 1000 0003

 

Składamy Wam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelką pomoc modlitewną i materialną przekazaną na potrzeby naszej rodziny zakonnej i dzieł, jakie podejmujemy. Wyrazem naszej wdzięczności jest dar codziennej modlitwy w Waszej intencji i przez Was polecanych.

Intencje przyjmuje: Br. Stanisław M. Krause CCG – ekonom prowincjalny

tel. kom. 781 394 467
tel. 54 235 59 90 (prosić Br. Stanisława)

e-mail: ekonom@pocieszyciele.pl

 

 

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

O. Michał M. Krysztofowicz CCG

Redaktor / Fotoreporter

Brat Stanisław M. Krause CCG

e-mail: administrator@pocieszyciele.pl