Marianka – Sanktuarium NMP Mariatalskiej

Marianka – to najstarsze sanktuarium maryjne na Słowacji, jego historia jest dziś owiana legendami. Pierwszymi opiekunami tego świętego miejsca byli ojcowie paulini. To właśnie oni spisali ustną tradycję mówiącą o żyjącym tu pustelniku, który z drzewa gruszkowego wyrzeźbił niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem w 1030 roku.

Podczas zamieszek, które wybuchły po śmierci Króla Stefana, pustelnik musiał uciekać a figurkę Maryi ukrył w butwiejącym drzewie. Statuę Maryi odnaleziono dopiero po 10 latach, choć i to wydarzenie okrywają dzisiaj legendy. Niedaleko Marianki żył człowiek, który swoim życiem daleko odbiegał od nauki Ewangelii. Jego żona urodziła mu chore dzieci. Widząc ich cierpienie mężczyzna postanowił zmienić swoje życie. Po podjęciu tej decyzji w nocy przyśniła mu się Matka Boża, która nakazała mu by udał się do Marianki i wskazując konkretne miejsce miał zacząć kopać w ziemi, w której ukryta była Jej figurka. Po Jej wydobyciu Maryja obiecała, że w tym miejscu wytryśnie źródełko w którym ma wykąpać swoje dzieci. Mężczyzna zrobił to o co prosiła go Matka Boża, wydobył cudowną figurką i wykąpał dzieci w źródełku, które po wyciągnięciu z wody były całkowicie zdrowe.

Historia Marianki została oficjalnie spisywana od 1377 roku, kiedy zatrzymał się tutaj król Ludwik I Wielki. To właśnie on wmurował kamień węgielny pod kościół, który oddał go pod duchową opiekę Zakonowi Paulinów. W roku 1380 kiedy została ukończona budowa kościoła uroczyście wniesiono do świątyni cudowną figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Od XVI wieku Marianka pełniła rolę domu generalnego ojców i braci paulinów, którzy również tutaj prowadzili wykłady z teologii. W 1786 roku król Józef II swoimi rozporządzeniami rozwiązał wiele zakonów, w tym również i zakon paulinów. Przez dłuższy czas w Mariance duchową opiekę na pielgrzymami sprawowali księża diecezjalni.

W latach 1927 – 1950 duchowymi opiekunami pielgrzymów i stróżami tego świętego miejsca stało się Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Już w 1936r. została poświęcona tutaj droga krzyżowa z naturalnej wielkości figurami, umiejscowiona w pobliżu klasztoru. W roku 1950 ówczesna Czechosłowacja przeżyła tzw. „noc barbarzyńską” podczas której zlikwidowano wszystkie zakony męskie i żeńskie. Kiedy przyszła duchowa odwilż, bracia pocieszyciele w 1990 na nowo powrócili do Marianki, zrekonstruowali kościół, klasztor jak również dom rekolekcyjny, który do dziś służy pielgrzymom.

Kontakt:
Farnosť Narodenia Panny
Námestie 4. apríla 20
900 33 Marianka
Slovensko

tel/fax: 00421-2-65935226;
+421 944 476 721 (o. Kustosz)