Nowenna o wyniesienie na ołtarze Ojca Józefa Litomiskiego
i uproszenie łask przez jego orędownictwo

1. DZIEŃ

Boże, Ty objawiłeś swemu słudze ojcu Józefowi Litomiskiemu cierpienia Serca Twojego umiłowanego Syna w Ogrodzie Oliwnym i rozpaliłeś w nim żywy płomień miłości wynagradzającej, płonący przed Twoim Obliczem. Z ufnością proszę Cię, byś swego sługę obdarzył chwałą ołtarzy, a mnie przez jego orędownictwo udzielił łaski… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

2. DZIEŃ

Jezu ukryty w Sakramencie Ołtarza, Ty pociągnąłeś swego sługę ojca Józefa więzami miłości, by wiernie towarzyszył Tobie, opuszczonemu w Getsemani współczesnego świata. Jego miłość wyraziła się w codziennym czuwaniu i trwaniu na modlitwie przed Tobą, ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Z pokorą proszę, byś sługę swego ojca Józefa wyniósł do chwały ołtarzy, by w Ojczyźnie Niebiańskiej nieustannie adorował Twoje Najświętsze Serce, a mnie przez jego wstawiennictwo obdarz łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

3. DZIEŃ

Boże, Ty w dziele odkupienia przygotowałeś szczególne miejsce Maryi, Matce Twojego Syna, by uczyła nas z wiarą mężnie trwać pod drzewem Krzyża. Wejrzy na synowską miłość Twojego sługi ojca Józefa, na jego oddanie i całkowite zawierzenie, spraw by ten gorliwy czciciel Matki Bolesnej, czym prędzej odbierał cześć w Twoim Kościele, a za jego przyczyną napełnij mnie łaską… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

4. DZIEŃ

Boże, Ty poprzez modlitwę i pracę prowadzisz każdego z nas drogą uświęcenia. Twój sługa ojciec Józef na wzór świętego Małżonka Maryi uczył szacunku do pracy i wykonywania jej w duchu wynagrodzenia, dla pocieszenia Serca Twojego Syna. Niech jego gorliwość w wypełnianiu codziennych obowiązków i wierne wypełnianie Twojej woli, będę dla nas wspaniałym przykładem osiągnięcia świętości. Ojcze, obdarz go chwałą świętych, a mnie udziel łaski… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

5. DZIEŃ

Boże, którego płomienie miłości są tak wielkie, że postanowiłeś je wylać na wierną apostołkę Serca Twojego Syna, świętą Małgorzatę. Przejęta wołaniem:, „chociaż ty mnie pociesz” bez reszty powierzyła się Jezusowi. Twój sługa ojciec Józef wpatrzony w jej przykład oddał wszystko dla pocieszenia Boskiego Serca Jezusa. Spójrz na jego ducha, który spalał się w codziennej służbie i zapal pochodnię jego życia na ołtarzach świata a mnie użyć łaski… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

6. DZIEŃ

Boże, Twoim pragnieniem jest doprowadzenie wszystkich ludzi do zbawienia, dlatego powołałeś świętych braci Cyryla i Metodego by słowa Ewangelii były zrozumiałe wśród narodów Słowian. Wejrzy na swego sługę ojca Józefa i na jego dzieło ewangelizacji, poprzez które głosił orędzie zbawienia swoi braciom i siostrom w języku ojczystym. Przyjmij owoce jego życia i posługi, nakładając mu w swoim Królestwie koronę świętych pasterzy, a mnie użyć łaski… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

7. DZIEŃ

Boże, Ty przez swego Syna Jezusa, dałeś nam przykład naśladowania w codziennym dźwiganiu Krzyża i pokornym znoszeniu cierpienia. Twój sługa ojciec Józef poruszony wezwaniem, „jeśli kto chce pójść za Mną niech weźmie swój krzyż…” stał się dla nas żywym obrazem Jezusa Ukrzyżowanego, cierpliwie znosząc przeciwności i ciężary życia. Nagrodź jego trud, jaki znosił z miłości do Serca, Twojego Syna, zaliczając go do grona swoich wybranych, a mnie przez jego przyczynę udziel łaski… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

8. DZIEŃ

Boże, Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale pragniesz jego nawrócenia. Spójrz z miłością na wszystkich, którzy teraz konają i dziś jeszcze umrzeć mają. Przez posługę ojca Józefa przygotowywałeś umierających do spotkania się z Tobą w tajemnicy wieczności, przez sakrament pokuty i Chleb dający życie. Nagrodź ofiarną posługę i pełne oddanie konającym swego sługi a przez jego przyczynę wysłuchaj mojej prośby… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

9. DZIEŃ

Boże, Ty dla dobra swego Kościoła i zbawienia wierzących nieustannie obdarzasz nas darami i bogactwem swej szczodrości. Ojciec Józef posłuszny natchnieniu Twojego Ducha w pełni zrealizował zamysł Twej miłości, powołując do życia Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani. Wejrzy na jego całkowite oddanie i poświęcenie się dziełu pocieszania cierpiącego Serca Jezusa. Niech w Twoim Kościele stanie się wzorem odczytywania i wierności Twojej najświętszej woli. Przez jego orędownictwo pośpiesz mi z pomocą w moich potrzebach… Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Po modlitwie na każdy dzień nowenny odmawiamy:

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

oraz wezwanie:

Ojcze Józefie Litomiski – oręduj za nami
Za zgodą władz zakonnych

 

Informacje o otrzymanych łaskach prosimy przysyłać na adres:

Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani
Ul. Strzelecka 7
87 – 800 Włocławek
generalattesitelov@gmail.com