Dom Prowincjalny, Nowicjat – Włocławek/Michelin

W 1994 roku bracia pocieszyciele przybyli do Włocławka i osiedlili się w dzielnicy Michelin. Nowy klasztor stał się siedzibą Przełożonego Prowincjalnego i jego rady. Od tego czasu we Włocławku zaczęło bić serce Zgromadzenia w Polsce. Tutaj również nowicjusze po złożeniu swojej pierwszej profesji zakonnej mogą rozpocząć studia filozoficzno – teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym. Nasi współbracia podejmują również posługę w pobliskim Zakładzie Karnym w Mielęcinie, służąc przeszło 1200 osadzonym. Swoją troską duszpasterską obejmują również siostry sercanki pełniąc posługę jako kapelani. Wiele wśród naszych współbraci jest również głosicielami Bożego Słowa – służąc tym charyzmatem poprzez głoszenie rekolekcji, misji parafialnych czy dni skupienia. W ramach wolontariatu bracia posługują także we włocławskim domu opieki społecznej dla osób starszych. Obecnie przełożonym domu jest o. Bonifacy M. Jankowiak CCG, będący obecnie także magistrem nowicjatu.

To właśnie tutaj najmłodsi współbracia poznają duchowość Zgromadzenia, jego historię, sylwetkę Ojca Założyciela, jak również podstawy wiary wyrażone w dokumentach papieskich i Katechizmie Kościoła Katolickiego. Nowicjat to czas przygotowania do złożenia I profesji zakonnej. Dlatego w myśl prawa kanonicznego trwa on jeden rok, a w naszym Zgromadzeniu zaczyna się on 8 września a kończy pierwszymi ślubami, składanymi na jeden rok, w uroczystość Matki Bożej Bolesnej – Patronki naszej rodziny zakonnej (15 września).

Kontakt:
ul. Strzelecka 7, 87-800 Włocławek/dziel. Michelin
tel.: 54 235 59 90
tel.: 518-014-718 (Przełożony Domu – o. Bonifacy M. Jankowiak CCG)
e-mail: pocieszyciele@gmail.com

 

Kuria Prowincjalna:
o. Bonifacy M. Jankowiak CCG Przełożony Prowincjalny
e-mail: bonifacyccg@wp.pl
e-mail: kuria@pocieszyciele.pl