Złote Moravce – Kościół Rektoralny

W 1943 r. bracia pocieszyciele przybyli do Złotych Moraviec. W pierwszych latach swego pobytu zamieszkali w domu rodzinnym z dużym ogrodem, kupionym od pewnej Węgierki. 26 września odbyło się uroczyste poświęcenie klasztoru wraz z kaplicą, które zgromadziło wielką liczbę złotomoravczan. Kaplica braci pocieszycieli zasłynęła z całodziennej adoracji Jezusa Eucharystycznego a nasi ojcowie zyskali miano wytrawnych spowiedników i kierowników duchowych.

W 1946 r. dzięki staraniom pocieszycieli, udało się uzyskać duży teren ziemi, w dolnej części Złotych Moraviec, na której miał powstać kościół wraz z przylegającym do niego klasztorem. Budowy i organizacji tego przedsięwzięcia podjął się o. Marek M. Ondrejka. Kamień węgielny pod budowę nowej świątyni poświęcił sam Ojciec Założyciel. Przed rokiem 1950 budowa kościoła dobiegła końca. Jednak trudny czas, jaki zapanował w ówczesnej Czechosłowacji, sprawił, że biskup ordynariusz z Trnavy nie mógł poświęcić nowo wybudowanego obiektu duszpasterskiego. Dokonał tego wspomniany wyżej o. Marek Ondrejka. Kościół Boskiego Serca Jezusa stał się w Morawcach duchowym centrum adoracji i sakramentu pojednania. Dzisiaj bracia posługują w pobliskim szpitalu oraz udostępniają kościół i klasztor młodzieży, która przez Adorację, modlitwę i formację uwielbia Boskie Serce Jezusa.

Kontakt:

Kontakt:Kongregácia bratov Tešiteľov z Gethseman

Ul. Hviezdoslavova 77
953 01 Zlate Moravce
Slovensko
tel.: 00421 642 16 10

www.tesiteliazm.sk