Duszpasterstwo chorych, cierpiących i konających

Pierwszą posługą naszego Założyciela o. Józefa Litomiskiego, były Wiedeńskie Szpitale. To tam widząc duchową i materialną biedę chorych zaczął wynagradzać za grzechy konających i opatrywać posługą sakramentalną tych, którzy odchodzili do Domu Ojca. Wołał do swoich współbraci: „Współczuć z Jezusem Chrystusem, współczuć z chorym na duszy i ciele jest waszym świętym powołaniem, jest naszym świętym obowiązkiem”.

W Pszczółkach k. Gdańska, przy ul. Sportowej 1c mieści się Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla osób chorych. Od początku czyli 2012 roku związaliśmy się z tym miejscem stając się kapelanami. Staramy się, na tyle, na ile potrafimy odpowiadać na słowa naszego Czcigodnego Ojca Założyciela. Towarzyszymy naszym Pensjonariuszom w ich samotności i chorobie. Najpierw przez posługę sakramentalną: Msze Święte, nabożeństwa, spowiedź, namaszczenie chorych i wiatyk, a także poprzez rozmowę, wspólne spędzanie uroczystości (Wigilia, śniadanie Wielkanocne, Imieniny, rocznice itp.), towarzyszenie przy łóżku podczas odejścia z tego świata.

Także we Włocławku bracia w ramach wolontariatu posługują w jednym z Domów Pomocy Społecznej dla osób starszych.