W naszym Domu Prowincjalnym we Włocławku, w dzień uroczystość Matki Bożej Bolesnej – głównej Patronki naszego Zgromadzenia równo o godzinie 15.oo  nasi bracia: Ireneusz oraz Wincenty odnowili swoje śluby zakonne, poświęcając się Bogu poprzez praktykowanie rad ewangelicznych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Uroczystej Eucharystii przewodniczył przełożony prowincjalny o. Bonifacy Jankowiak, który zwrócił uwagę braci na osobę Maryi stojącej pod Krzyżem, będącej dla swojego Syna ostatnią Pociechą na drodze Jego życia.

Modlitwą braci  otoczyła cała nasza wspólnota nie tylko w Polsce ale również poza jej granicami. Po zakończonej Eucharystii udaliśmy się na agapę do klasztornego refektarza

Dziękujemy Bogu za Dar życia i powołania br. Patryka i życzymy im wytrwałości przy Jezusowym Sercu.