Uroczystość Najświętszego Serca wpisuje się w najważniejszą celebrację w ciągu roku w duchowość pocieszycielską. Jest to dzień duchowej jedności z całym Zgromadzeniem. Każda wspólnota świętowała na swój własny sposób tajemnicę, której całe swoje życie poświęcił o. Józef Litomiski, założyciel naszego Zgromadzenia. W swoich rozmyślaniach podkreślał, że ,,tajemnicy Najświętszego Serca nie da się zrozumieć bez Ogrodu Oliwnego.” W domu prowincjalnym naszego Zgromadzenia we Włocławku bracia świętowali już od samego rana poprzez śpiew jutrzni i braterskie śniadanie. Kulminacja dnia znalazła swoje miejsce w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył przełożony prowincjalny o. Bonifacy M. Jankowiak. W homilii uwypuklił rolę św. Małgorzaty Alacoque, która nakreśliła Kościołowi drogę miłości wynagradzającej. ,,To właśnie ona usłyszała pełną przejmujących uczuć prośbę Jezusa:  Tylko kochaj mnie Ty … Nasze pocieszanie na różnych etapach opiera się na miłości…”