Nasz Ojciec Generał tradycją ubiegłych lat zachęcił nas do zawierzenia naszych wspólnot opiece Świętego Józefa. Wydarzenie to chociaż niepozorne nabiera swojej wyjątkowości ze względu na czas w którym się dokonało – Nadzwyczajny Rok Świętego Józefa. Każda nasza klasztorna wspólnota świętowała na swój wyjątkowy sposób, łącząc się duchowo z braćmi żyjącymi na co dzień na Słowacji oraz w Austrii. Ponadto dzień ten był czasem, gdzie mogliśmy uczcić imieniny naszego Założyciela – łącząc się szczególnie w modlitwie przez jego orędownictwo. Dziękujemy Bogu za Józefa, któremu udało się wychować Boga na dobrego Człowieka, ufając, że poradzi sobie i z naszą słabością 😊