W święto Ofiarowania Pańskiego w bazylice licheńskiej spotkali się przedstawiciele osób konsekrowanych diecezji włocławskiej, aby modlić się wspólnie z ordynariuszem diecezji bp. Krzysztofem Wętkowskim. Przed Mszą Świętą odbył się tradycyjny obrzęd błogosławienia świec i procesja ze świecami.

Na początku głos zabrał i powitał wszystkich zgromadzonych ks. Sławomir Homoncik MIC, kustosz licheńskiego sanktuarium. Dziękując za przybycie i  wspólną modlitwę, zauważył, że obecni tworzą „wspólnotę serc w Domu Matki”.

Podczas homilii  biskup włocławski nawiązał do fragmentu Ewangelii według św. Łukasza o ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Mówił, iż wszystko wynikało z prawa, dlatego też to słowo pojawiło się w Ewangelii kilkukrotnie.

– Jest to dla nas wskazówka, gdy lekceważy się podejście do prawa: naturalnego czy też wspólnoty Kościoła, a także wspólnot zakonnych. Odnajdujemy dziś w Ewangelii moment ofiarowania Chrystusa. Jest to zaproszenie do tego, aby ofiarować swoje życie Jemu. I w tym aspekcie odnajdujecie się wszyscy w tej ewangelicznej scenie. Tak, jak Symeon i Anna – oni całe życie poświęcili świątyni, czyli ofiarowali się Bogu służąc w tym miejscu.

Biskup włocławski zwrócił uwagę, że Symeon był człowiekiem prawym i pobożnym. Dzięki temu miał opiekę Ducha Świętego. A dzisiejsze święto prowadzi nas do tajemnicy życia konsekrowanego.

– Droga życia osób konsekrowanych ma być dziś szczególnym znakiem tego, że życie człowieka nie kończy się na ziemi. Tym znakiem jest spotkanie z Bogiem. To jest przesłanie, które niesie ze sobą życie osób konsekrowanych. Jednak nie jest ono łatwe.

Bp Wętkowski zaznaczył, że sprzeciw wobec świata wyraża się dziś w braku nadziei współczesnego człowieka. To, czego współczesny człowiek potrzebuje i poszukuje, to kontakt z drugim człowiekiem. Dzieje się tak, gdyż dziś ludzie żyją w samotności i izolacji.

W tym kontekście ksiądz biskup podkreślił znaczenie przyszłego roku, który będziemy świętować po hasłem „Pielgrzymi nadziei”.

– Warto dziś wziąć pod uwagę we wspólnocie zakonnej to przesłanie i zastanowić się czy jesteśmy pielgrzymami nadziei? Czy dziś niesiemy człowiekowi nadzieję? Temu, który żyje w beznadziei, smutku, nieszczęściu?

Jak możemy odpowiedzieć na to wyzwanie?

Zdaniem księdza biskupa potrzebny jest jasny i czytelny przekaz. Należy formować się, trwać przy tym, w co Kościół wierzy niezmiennie. Po drugie ważna jest modlitwa.

– Papież zachęca nas, aby pogłębić swoją modlitwę. To jest wyzwanie, przy którym stajemy. Powinniśmy uczyć innych modlitwy. To jest dziś potrzebne i naglące. Trzeba do modlitwy uczyć i wprowadzać. Modlitwa to drugi wymiar posługi.

Na koniec biskup włocławski nawiązał do zgromadzenia marianów. Dziękując im za zaproszenie do Lichenia, zaznaczył, że w pewnym momencie byli wspólnotą wymierającą, jednak dzięki działaniu Boga zgromadzenie przetrwało.

We Mszy św. wzięli udział przedstawiciele i przedstawicielki życia konsekrowanego diecezji włocławskiej, prezbiterzy, siostry i bracia z różnych zakonów i zgromadzeń zakonnych, alumni seminariów we Włocławku i Kazimierzu Biskupim. Podczas liturgii odnowiono przyrzeczenia realizacji rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Na zakończenie Eucharystii zawierzono wszystkie osoby życia konsekrowanego opiece Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski.

Żródło: Tekst diecezja.wloclawek.pl i zdjęcia JUSTYNA ZACHAREK www.lichen.pl