IV Kapituła Prowincjalna (1-3 maja 2014)

Napisany dnia: Maj 3, 2014

IV Kapituła Prowincjalna (1-3 maja 2014)

W dniach od 1 do 3  maja br. odbyła się IV Kapituła Prowincjalna Prowincji Polskiej. Dzień wcześniej 30 kwietnia w Domu Głównym Prowincji wszyscy ojcowie i bracia uczestniczyli w dniu skupienia, aby modlitwą otoczyć tak ważne dla Zgromadzenia Braci Pocieszycieli dni obrad Kapituły Prowincjalnej. Bracia modlili się, aby Duch Święty rozlał w sercach i umysłach przełożonych i wszystkich uczestników kapituły swoje Boże Tchnienie oraz oświecał i umacniał całe Zgromadzenie w służbie naszemu Panu i bliźnim w Kościele Powszechnym. Dzień skupienia poprowadził o. Bogdan Waliczek z zakonu oo. Paulinów.

W Kapitule wzięło udział 12 zakonników, której przewodniczył Prowincjał
o. Świerad M. Pettke. 1 maja w dzień rozpoczęcia Kapituły, uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Męczeństwa
Bł. Księdza Jerzego Popiełuszki przy włocławskiej Tamie,
celebrował J. Eksc. Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz diecezji włocławskiej.

W pierwsze dwa dni obrad wszyscy przełożeni zdali relację sprawozdawczą z poszczególnych placówek i urzędów.
Po każdym sprawozdaniu dokonano oceny przeszłości oraz wysunięto plany na przyszłość tak w funkcjonowaniu Zgromadzenia, jak i w życiu duchowym  
i wspólnotowym. Trzeci dzień obrad był Kapitułą spraw, wniosków i uchwał, przygotowujący do Kapituły generalnej.

W ostatnim dniu honorowym uczestnikiem obrad był ojciec Ludwik M. Pociask Generał Zgromadzenia Braci Pocieszycieli, przybyły ze Słowacji. Kapituła Prowincjalna zakończyła się Eucharystią pod przewodnictwem ojca Generała a następnie po godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu odśpiewano uroczyste Te Deum za owocny czas IV Kapituły Prowincji Polskiej.