Zarząd Zgromadzenia

Rada Generalna:

12782049_864534097008427_645682822_no. Michał M. Krysztofowicz CCG – Przełożony Generalny

Przełożony Generalny urodził się w Koninie, w województwie wielkopolskim. Swoją formację zakonną rozpoczął we Włocławku w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, zaś następny jej etap – nowicjat ukończył w Mariance. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył formację filozoficzno – teologiczną a święcenia kapłańskie przyjął z rąk Pasterza Diecezji Ks. Bp Wiesława Meringa. Przez ostatnie lata pełnił funkcję magistra nowicjatu w archidiecezji gdańskiej, był również członkiem rady prowincjalnej oraz generalnej.  Bracia kapitulni obradujący w Domu Generalnym Zgromadzenia w Mariance pod Bratysławą 27 sierpnia 2019r. wybrali ponownie Czcigodnego Ojca na drugą kadencję urzędu Przełożonego Generalnego. O. Michał będzie przewodniczył naszej Rodzinie Zakonnej przez okres sześcioletniej kadencji.

 

 

 

o. Bonifacy M. Jankowiak CCG I radny generalny, wikariusz generalny

o. Ludwik M. Pociask CCG II radny generalny, ekonom generalny

o. Cyryl M. Drzewicki CCGIII radny generalny

o. Chryzostom M. Vadrna CCG IV radny generalny, sekretarz

rada1

 

Zarząd Prowincji Polskiej:

o. Bonifacy M. Jankowiak CCGprzełożony prowincjalny

o. Damian M. Kosecki CCGI radny prowincji, wikariusz prowincjalny

o. Marek M. Sztukowski CCGII radny prowincji

 br. Stanisław M. Krause CCGIII radny prowincji, ekonom prowincjalny, sekretarz