Zarząd Zgromadzenia

Rada Generalna:

12782049_864534097008427_645682822_no. Michał M. Krysztofowicz CCG – Przełożony Generalny

Przełożony Generalny urodził się w Koninie, w województwie wielkopolskim. Swoją formację zakonną rozpoczął we Włocławku w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, zaś następny jej etap – nowicjat ukończył w Mariance. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył formację filozoficzno – teologiczną a święcenia kapłańskie przyjął z rąk Pasterza Diecezji Ks. Bp Wiesława Meringa. Przez ostatnie lata pełnił funkcję magistra nowicjatu w archidiecezji gdańskiej, był również członkiem rady prowincjalnej oraz generalnej. 26.sierpnia 2014r. Bracia kapitulni obradujący w Domu Generalnym Zgromadzenia w Mariance pod Bratysławą wybrali Czcigodnego Ojca na urząd Przełożonego Generalnego, który będzie przewodniczył naszej Rodzinie Zakonnej przez okres pięcioletniej kadencji.

 

 

 

o. Szczepan M. Perycz – Szczepański CCG I Radny Generalny, wikariusz generalny

o.Ludwik M. Pociask CCG II Radny Generalny, ekonom generalny,

o. Bonifacy M. Jankowiak CCG – III Radny Generalny, p. o. przełożonego prowincjalnego

o. Tymoteusz M. Górecki CCG – IV Radny Generalny

 

rada_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Prowincji Polskiej:

o. Bonifacy M. Jankowiak CCG – pełniący obowiązki przełożonego prowincjalnego

o. Damian M. Kosecki CCGI Radny Prowincji (wikariusz prowincjalny)

o. Cyryl M. Drzewicki CCGII Radny Prowincji, sekretarz

o. Marek M. Sztukowski CCG – III Radny Prowincji

br. Stanisław M. Krause CCG IV Radny Prowincji, ekonom prowincjalny