Zarząd Zgromadzenia

Rada Generalna:

12782049_864534097008427_645682822_no. Michał M. Krysztofowicz CCG – PRZEŁOŻONY GENERALNY

Przełożony Generalny urodził się w Koninie, w województwie wielkopolskim. Swoją formację zakonną rozpoczął we Włocławku w Domu Prowincjalnym Zgromadzenia, zaś następny jej etap – nowicjat ukończył w Mariance. W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbył formację filozoficzno – teologiczną a święcenia kapłańskie przyjął z rąk Pasterza Diecezji Ks. Bp Wiesława Meringa. Przez ostatnie lata pełnił funkcję magistra nowicjatu w archidiecezji gdańskiej, był również członkiem rady prowincjalnej oraz generalnej. Bracia kapitulni obradujący w Domu Generalnym Zgromadzenia 27 sierpnia 2019r. wybrali ponownie Czcigodnego Ojca na drugą, sześcioletnią kadencję urzędu przełożonego generalnego.  Jest on piątym następcą Ojca Założyciela. Siedziba zarządu generalnego mieści się w Mariance w pobliżu Bratysławy przy najstarszym sanktuarium maryjnym Europy środkowo-wschodniej.

Radę Generalną Zgromadzenia tworzą:

 

o. Bonifacy M. Jankowiak CCG – I radny generalny, wikariusz generalny,
o. Ludwik M. Pociask CCG –  II radny generalny, ekonom generalny,
o. Cyryl M. Drzewicki CCG – III radny generalny,
o. Faustyn M. Wesołowski CCG – IV radny generalny, sekretarz.

_empty

 

Zarząd Prowincji Polskiej:

o. Bonifacy M. Jankowiak CCGprzełożony prowincjalny,

o. Damian M. Kosecki CCGI radny prowincji, wikariusz prowincjalny,

o. Marek M. Sztukowski CCGII radny prowincji,

 br. Stanisław M. Krause CCGIII radny prowincji, ekonom prowincjalny, sekretarz.

rada1