Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny są w naszej kulturze głęboko ze sobą związane.

Z jednej strony dziękujemy za tych, którzy kontemplują już Boże Oblicze, a z drugiej wspieramy modlitwą tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do Boga.

Nasz Ojciec Założyciel, Józef Litomiski w jednym z listów pokrzepiał braci w ich pocieszycielskim powołaniu: ,,Najpiękniejszym dniem w naszym życiu, miałby być dzień naszej śmierci, ponieważ na zawsze złączy nas on z Bogiem w Jego niepojętej miłości. Nasze dusze na zawsze zostaną zaślubione Boskiemu Oblubieńcowi”.

Tuż przed swoją śmiercią skierował do swoich duchowych synów ostatnie słowa: ,,śmierć jest czymś bardzo ważnym, chciał się do niej dobrze przygotować. Człowiek rodzi się bez osobistego udziału, ale do odejścia z tego świata, musi przygotować się sam.”

Dziś wspominając te słowa, głęboko wierzymy i prosimy, by ten, który był między nami pierwszym pocieszycielem wstawiał się za nami!